CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Tập huấn Lớp Tổng điều tra, khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức của Uỷ ban TDTT

6254 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Buổi tập huấn diễn ra hồi 8h30 sáng 8/11 tại Uỷ ban TDTT. Tới tham dự Buổi tập huấn có Phó Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo, khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức của Uỷ ban TDTT; đ/c Đàm Hoàng Thụ, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức Bộ Nội Vụ; đ/c Vũ Đăng Minh, Chuyên viên Vụ Công chức viên chức Bộ Nội Vụ cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các Vụ chức năng của Uỷ ban TDTT.

Buổi tập huấn diễn ra hồi 8h30 sáng 8/11 tại Uỷ ban TDTT. Tới tham dự Buổi tập huấn có Phó Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo, khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức của Uỷ ban TDTT; đ/c Đàm Hoàng Thụ, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức Bộ Nội Vụ; đ/c Vũ Đăng Minh, Chuyên viên Vụ Công chức viên chức Bộ Nội Vụ cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các Vụ chức năng của Uỷ ban TDTT.

Buổi tập huấn được tổ chức nhằm thực hiện công tác tổng điều tra, khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức theo Quyết định số 69/2003/QĐ-TTg ngày 29/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước giai đoạn 1 (2003 - 2005) với mục đích tổng điều tra cán bộ, công chức hành chính và công chức cơ sở nhằm nghiên cứu, đánh giá thực trạng tình hình chất lượng và quản lý cán bộ, công chức, làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức.

Đối tượng Tổng điều tra là toàn bộ cán bộ, công chức hành chính làm việc trong các cơ quan nhà nước cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện, toàn bộ công chức cơ sở làm việc tại cấp xã trong toàn quốc được quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã. Phạm vi của Tổng điều tra là toàn bộ cán bộ, công chức hành chính làm việc tại các cơ quan công quyền và công chức ở cơ sở trên lãnh thổ nước CHXHCNVN, các cán bộ, công chức công tác tại cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài.

Công tác tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá được tiến hành theo 5 bước thứ tự như sau:chuẩn bị; triển khai điều tra (dự kiến thống nhất phát lệnh toàn quốc ngày 15/11/2005); tổ chức nghiệm thu biểu tổng hợp tờ khai và phiếu điều tra các cấp thuộc Bộ, Tỉnh (Sở Nội vụ, Vụ TCCB, Ban chỉ đạo tổng điều tra thực hiện); tổng hợp và xử lý tài liệu điều tra của các Bộ, tỉnh gửi về Bộ Nội Vụ; tổng hợp, biên soạn và công bố kết quả điều tra cấp Trung ương.

Trong buổi tập huấn, các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các Vụ chức năng của Uỷ ban TDTT đã được đ/c Đàm Hoàng Thụ, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức Bộ Nội Vụ; đ/c Vũ Đăng Minh, Chuyên viên Vụ Công chức viên chức Bộ Nội Vụ hướng dẫn chi tiết phương thức tiến hành điều tra để đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin chính xác cho các phiếu điều tra trên 4 phương diện: thực trạng, đánh giá chất lượng, cơ sở quản lý nhà nước bằng công nghệ tin học, kiến nghị nâng cao chất lượng đối với Nhà nước, Chính phủ giai đoạn 2006 - 2010.
 

A.T
 

Print
6254 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top