CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Tạp chí Thể thao Việt Nam sẽ thực hiện 11 nhiệm vụ

5348 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Là những nhiệm vụ do Tổng cục TDTT giao cho Tạp chí Thể thao - một đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Tổng cục TDTT - trong dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thể thao và dự kiến sẽ trình lãnh đạo Bộ trong giữa tháng 10/2008. Trong buổi làm việc chiều nay (ngày 11/10) với Tạp chí Thể thao về dự thảo Quyết định đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Vương Bích Thắng đã chỉ đạo, bổ sung các nhiệm vụ cho Tạp chí.

Tạp chí Thể thao Việt Nam sẽ thực hiện 11 nhiệm vụ

Toàn cảnh buổi làm việc do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Vương Bích Thắng chủ trì với Tạp chí Thể thao

 

 

Là những nhiệm vụ do Tổng cục TDTT giao cho Tạp chí Thể thao - một đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Tổng cục TDTT - trong dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thể thao và dự kiến sẽ trình lãnh đạo Bộ trong giữa tháng 10/2008. Trong buổi làm việc chiều nay (ngày 11/10) với Tạp chí Thể thao về dự thảo Quyết định đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Vương Bích Thắng đã chỉ đạo, bổ sung các nhiệm vụ cho Tạp chí Thể thao Việt Nam

Cụ thể, dự kiến, Tạp chí sẽ thực hiện 11 nhiệm vụ với nội dung như sau: 1. Trình Tổng cục trưởng quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 2. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành ấn phẩm Tạp chí Thể thao Việt Nam và các ấn phẩm khác theo giấy phép hoạt động báo chí, quy định pháp luật và theo định hướng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT; 3. Thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT về quản lý và phát triển sự nghiệp TDTT; 4. Thông tin tuyên truyền công tác nghiên cứu lý luận, khoa học kỹ thuật thực tiễn về TDTT; 5. Phản ánh, hướng dẫn dư luận xã hội và phổ biến kiến thức về TDTT, làm diễn đàn của nhân dân trong việc xây dựng và phát triển sự nghiệp TDTT; 6. Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các công trình nghiên cứu lý luận về TDTT theo quy định của pháp luật; 7. Thực hiện hợp tác quốc tế về TDTT; 8. Tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động TDTT và các hoạt động xã hội khác; 9. Quản lý tài chính, tài sản của Tạp chí Thể thao Việt Nam; 10. Quản lý, tổ chức bộ máy, hồ sơ cán bộ; 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT giao.

Tạp chí Thể thao Việt Nam dự kiến sẽ là cơ quan ngôn luận của Tổng cục TDTT có chức năng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực TDTT; nghiên cứu, thông tin lý luận về TDTT... với nhiệm vụ chính là phục vụ công tác quản lý nhà nước về TDTT.

HX

 

Print
5348 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top