CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Sở VHTT&DL các tỉnh, thành phố khu vực III thực hiện 12 nhiệm vụ(24/08/2008)

3919 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Vừa qua, tại Tp Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 khu vực III. Sau khi nghe Vụ trưởng - Giám đốc cơ quan đại diện Bộ VHTT&DL tại Tp Hồ Chí Minh báo cáo, ý kiến của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ, Sở VHTT&DL, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có kết luận.

Vừa qua, tại Tp Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 khu vực III. Sau khi nghe Vụ trưởng - Giám đốc cơ quan đại diện Bộ VHTT&DL tại Tp Hồ Chí Minh báo cáo, ý kiến của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ, Sở VHTT&DL, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có kết luận. Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan quản lý, tham mưu trực thuộc Bộ, nghiên cứu, giải quyết theo quy định các vấn đề liên quan theo kiến nghị của các Sở VHTT&DL đã được Bộ kết luận tại Hội nghị. Đối với các kiến nghị vượt quá thẩm quyền giải quyết của Bộ, sớm đề xuất hướng giải quyết để Bộ đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Đối với các Sở VHTT&DL các tỉnh, thành phố khu vực III phải thực hiện 12 nhiệm vụ. Trong đó, Bộ trưởng chỉ đạo Sở VHTT&DL khu vực III thực hiện 4 nhiệm chung tương tự khu vực II. Đó là tham mưu với UBND cấp tỉnh, thành phố sớm kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự các cơ quan quản lý Nhà nước của Ngành theo quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 43/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của liên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTT&DL thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hoá-Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

Đồng thời xây dựng kế hoạch công tác năm 2009 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2350/BVHTTDL-KHTC ngày 27/6/2008 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Ngành và dự toán ngân sách năm 2009.

Đó còn là nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, triệt để thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí và các giải pháp kiềm chế lạm phát theo chỉ đạo của Chính phủ; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý Ngành, tập trung đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Sở VHTT&DL khu vực III cần thực hiện 8 nhiệm vụ phù hợp với tình hình cụ thể. Đó là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng 7 - Khoá X về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong các hoạt động văn hoá, TDTT, du lịch, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Trong đó, chú trọng giải quyết các vấn đề văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình đối với công nhân lao động tại các khu công nghiệp và trong thanh thiếu niên.

Tiếp cục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, triệt để thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các giải pháp kiềm chế lạm phát theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tập trung cho công tác quy hoạch trên cả 3 lĩnh vực: văn hoá, thể thao và du lịch. Riêng đối với Đồng bằng sông Cửu Long cần có quy hoạch vùng miền, và cả quy hoạch từng địa phương, trong đó chú ý đến quy hoạch phát triển du lịch vùng.

Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương có cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, TDTT và du lịch; xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình đầu tư phát triển văn hoá, TDTT, du lịch gắn với các dự án tôn tạo, bảo vệ di tích, môi trường, cảnh quan các khu, điểm du lịch.

Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, lồng ghép các hoạt động trong việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Đó còn là các nhiệm vụ: Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, du lịch, thể thao, giám sát, giải quyết việc xâm hai dic tích, vi phạm bản quyền tác giả;

Bên cạnh đó, các Sở cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ: chỉ đạo, tổ chức thành công Hội thi thể thao gia đình 2008 tại Cần Thơ (8/2008); Giải vô địch Cờ Vua trẻ thế giới tại Bà Rịa - Vũng Tàu (10/2008); Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch dân tộc Khmer Nam Bộ lần thứ IV tại Cần Thơ (12/2008); Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia Miệt vườn sông nước Cửu Long - 2008, các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch tổ chức tại khu vực III và trong nước, trước hết là hoạt động hướng đến Diễn đàn Du lịch ASEM (9/2008) và Diễn đàn Du lịch ATF 09 (01/2009); Tập trung hoàn thành kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm và kế hoạch công tác cả năm 2008, tích cực góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và các chỉ tiêu phát triển Ngành năm 2008.

T.H

Print
3919 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top