CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao quốc gia đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

5081 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Buổi làm việc có sự tham gia của ông Nguyễn Huy Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Uỷ ban TDTT; ông Lê Quý Phượng - Viện trưởng Viện Khoa học TDTT; về phía đơn vị xây dựng Quy hoạch là Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng có ông Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam, Viện trưởng; ông Bùi Đình Khoa - Phó Viện trưởng và các chuyên viên trong Ban quy hoạch...

Sáng 29/9/2006, tại Uỷ ban TDTT, Phó Chủ nhiệm Huỳnh Vĩnh Ái đã có buổi làm việc về Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao quốc gia đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Buổi làm việc có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Uỷ ban TDTT; ông Lê Quý Phượng - Viện trưởng Viện Khoa học TDTT; về phía đơn vị xây dựng Quy hoạch là Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng có ông Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam, Viện trưởng; ông Bùi Đình Khoa - Phó Viện trưởng và các chuyên viên trong Ban quy hoạch...

Theo báo cáo của thành viên Ban quy hoạch, báo cáo lần 1 của Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao quốc gia đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được chia thành 4 phần: Phần I - Mở đầu (sự cần thiết phải quy hoạch, mục tiêu, các căn cứ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu); Phần II - Đánh giá thực trạng (thực trạng về cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao các địa phương; các Bộ, Ngành; các cơ quan trực thuộc Uỷ ban TDTT; tổng quan chung về cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao khu vực và thế giới); Phần III - Quy hoạch; Phần IV - Các giải pháp thực hiện

Mặc dù đã được đầu tư công phu của Ban quy hoạch và xây dựng tương đối hoàn chỉnh nhưng bản Quy hoạch vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: quy hoạch cơ sở vật chất kỹ thuật các Bộ, Ngành cần xây dựng chi tiết hơn nữa; quy hoạch đối với các cấp quản lý trong ngành TDTT đặc biệt là cấp phường, xã và cả các vùng, miền cần được chi tiết và công bằng; các vấn đề Quy hoạch cần phù hợp với chủ trương của Đảng, Chính phủ và của ngành TDTT; cần đi sâu hơn nữa về định hướng của thể thao Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Ngoài ra, một số vấn đề về nhiệm vụ, mục tiêu cần xây dựng cụ thể hơn và vấn đề kinh phí phân theo giai đoạn cũng cần ước tính cụ thể và ở mức chính xác cao nhất.

Một vấn đề quan trọng khác trong khi thực hiện là nên hay không đưa hệ thống các Liên đoàn, Hiệp hội vào quy hoạch. Đây là một vấn đề khó giải quyết đối với lãnh đạo Uỷ ban TDTT cũng như Ban quy hoạch. Nếu không quy hoạch cơ sở vật chất cho các tổ chức xã hội đó thì cũng gây khó khăn cho sự tồn tại và phát triển của họ bởi hiện nay, các tổ chức xã hội thể thao chưa tự lập về tài chính mà vẫn cần sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhưng, nếu đưa hệ thống tổ chức này vào quy hoạch thì lại không phù hợp vì đây là Quy hoạch về cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao quốc gia.

Việc xây dựng Quy hoạch này được thực hiện song song với việc xây dựng chiến lược thể thao thành tích cao đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 (trình Chính phủ vào tháng 12/2006) cũng là một khó khăn đối với Ban quy hoạch vì thiếu căn cứ quan trọng để xây dựng.

Dự kiến, bản Quy hoạch này sẽ tiếp tục được sự đóng góp của các Bộ, Ban, Ngành có liên quan và các chuyên gia trong lĩnh vực TDTT để tiến tới xây dựng, hoàn thiện bản Quy hoạch hoàn chỉnh nhất. Đến tháng 12/2006, Uỷ ban TDTT sẽ trình Chính phủ Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao quốc gia đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên trong buổi họp, Phó Chủ nhiệm Huỳnh Vĩnh Ái hoan nghênh tinh thần làm việc của các thành viên. Đồng thời đồng chí đã chỉ đạo Ban quy hoạch khi xây dựng căn cứ và thực hiện theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng X, căn cứ vào chiến lược phát triển thể thao đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 (mặc dù chưa trình Chính phủ nhưng đến nay mọi việc gần như đã hoàn chỉnh) và trong thời gian tới Việt Nam sẽ đăng cai một số sự kiện thể thao lớn.

 

Hồng Xiêm


Print
5081 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top