CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Quy định về thể thức bầu cử ban chấp hành LĐBĐVN khoá V

7420 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc LĐBĐVN khoá V tổ chức bầu cử BCH Liên đoàn và các chức vụ chủ yếu theo nguyên tắc dân chủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chỉ có những đại biểu chính thức của ĐH mới được quyền đề cử, ứng cử vào BCH khoá V. Mỗi uỷ viên BCH khoá V chỉ được đề cử, ứng cử vào một trong những chức danh chủ yếu của LĐBĐVN.

Danh sách ứng cử và đề cử vào BCH khoá V sẽ do Chủ tịch đoàn công bố dựa trên cơ sở danh sách ứng cử, đề cử tại ĐH, danh sách giới thiệu của BCH khoá IV và các cơ quan tham gia đề cử. Những người muốn rút khỏi danh sách đề cử phải có đơn và do Chủ tịch đoàn quyết định.

Mỗi tổ chức thành viên của Liên đoàn, mỗi đại diện của tổ chức tham gia quản lý và hoạt động bóng đá do BCH mời và uỷ viên BCH khoá IV chỉ có 01 phiếu bầu cử. Không được bầu thay cho người vắng mặt.

Phiếu bầu hợp lệ là phiếu không sửa chữa, tẩy xoá, số lượng bầu từ 01 người đến không quá số người quy định. Trường hợp ghi sai, bẩn...có thể xin thay bằng phiếu khác. Phiếu không hợp lệ là phiếu sửa chữa, tẩy xoá, phiếu trắng, phiếu bầu quá số lượng quy định hoặc bầu tên người ngoài danh sách ứng cử, đề cử.

Số lượng uỷ viên BCH khoá V do ĐH quyết định bằng biểu quyết. Uỷ viên BCH khoá V và các vị trí chủ yếu của LĐBĐVN phải trúng cử với số phiếu quá bán (trên 50%) trong tổng số phiếu hợp lệ tại ĐH. Nếu các vị trí lãnh đạo của LĐBĐVN bầu lần thứ nhất không có ai trúng cử, quá bán thì chọn hai người có số phiếu cao nhất để bầu cử lần thứ 2. Ai có số phiếu cao hơn (quá bán) là trúng cử. Nếu chưa đủ số lượng uỷ viên (do không đủ số phiếu bán), việc có bầu thêm hay không phải do ĐH quyết định.

Trường hợp có hai hay nhiều người ở vị trí cuối cùng bằng phiếu nhau và có số phiếu quá bán mà đã vượt số lượng quy định thì sẽ tiến hành bầu lại trong số người đó, ai có số phiếu cao hơn người đó trúng cử, hoặc có bầu lại hay không sẽ do ĐH quyết định. Ban chấp hành sẽ bầu các chức vụ khác (theo Quy định của Điều lệ).

Theo Thể thao hàng ngày
 

Print
7420 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top