CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Quốc hội thông qua Luật Thể dục, Thể thao

3541 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật TD,TT với kết quả 79,07% đại biểu tán thành. Luật TD,TT gồm 9 chương và 79 điều. Như vậy, Luật TD,TT đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007. Pháp lệnh TD,TT ban hành ngày 25/9/2000 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Luật TD,TT có hiệu lực.

Tiếp tục kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, chiều qua (21/11), Luật Thể dục, Thể thao (TD,TT) được trình Quốc hội xem xét thông qua. Bà Trần Thị Tâm Đan, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ QH, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của QH báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật TD,TT đã được Ban soạn thảo chỉnh lý lần cuối cùng trước khi trình Quốc hội ngày 21/11.

Sau khi nghe giải trình, QH đã tiến hành biểu quyết một số điều do còn có nhiều ý kiến khác nhau. Kết quả cụ thể: Điều 4: Chính sách của Nhà nước về phát triển TD,TT với 76,02% đại biểu tán thành; Điều 11: Phát triển TD,TT quần chúng với 77,03% đại biểu tán thành; Điều 20: Giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường với 76,63% đại biểu tán thành ; Điều 31: Phát triển thể thao thành tích cao với 76,63% đại biểu tán thành; Điều 32: Quyền và nghĩa vụ của vận động viên thể thao thành tích cao với 77,64%; Điều 65: Đất đai giành cho TD,TT với 73,03 đại biểu tán thành.

Sau khi Luật TD,TT đã được chỉnh sửa và Quốc hội thông qua một số điều cụ thể, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật TD,TT với kết quả 79,07% đại biểu tán thành. Luật TD,TT gồm 9 chương và 79 điều. Như vậy, Luật TD,TT đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007. Pháp lệnh TD,TT ban hành ngày 25/9/2000 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Luật TD,TT có hiệu lực.

 

Linh Giang


Print
3541 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top