TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Phổ biến Nghị quyết của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch hoá dân số và gia đình

6570 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

8h30 ngày 13 tháng 4 năm 2005, toàn thể cán bộ, viên chức và các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục Thể thao đã tới nghe phổ biến Nghị quyết số 47/NQ-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch hoá dân số và gia đình.

Đ/c Đặng Bích Thuận, Phó Vụ trưởng Vụ truyền thông giáo dục Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em đã báo cáo toàn văn Nghị quyết số 47 của Bộ chính trị.

Nghị quyết gồm 3 nội dung cơ bản đó là: thực trạng công tác thực hiện kế hoạch hoá gia đình; Quan điểm, mục tiêu và giải pháp cơ bản; và cuối cùng là các phương thức triển khai.

Giai đoạn 1992 - 2000 công tác thực hiện kế hoạch hoá gia đình đã đạt được những thành tựu quan trọng do nhận thức xã hội chuyển biến mạnh tiến tới chấp nhận mô hình gia đình ít con. Kết quả là giai đoạn này dân số nước ta đã giảm xuống 5 triệu so với kế hoạch đặt ra. Nếu năm 1992 tỷ lệ gia tăng dân số là 3,5 con chiếm 2,2% thì đến năm 2000 tỷ lệ đó giảm xuống chỉ còn 2,3 con chiếm 1,35%.

Với kết quả nêu trên, Việt Nam đã được Liên Hiệp Quốc trao tặng bằng khen.

Nhưng từ năm 2001 tới nay, công tác thực hiện kế hoạch hoá gia đình diễn biến không bình thường. Nhiều địa phương số người sinh con thứ 3 tăng một cách rõ rệt, có những năm tốc độ gia tăng dân số đạt tới 1,6%. Điều đáng nói ở đây là phần đông trong số đó lại là cán bộ, công chức, đảng viên và tập trung chủ yếu ở các ngành giáo dục, y tế.

Để khắc phục tình trạng nói trên, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội phải quán triệt và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch hoá dân số và gia đình. Đặc biệt các cán bộ chuyên trách cần đổi mới các hình thức, hoạt động tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình, sao cho mềm dẻo và gần gũi với đời sống người dân hơn.

Qua buổi nghe phổ biến Nghị quyết của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch hoá dân số và gia đình, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành TDTT nhận thức rõ hơn công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình. Ngành TDTT sẽ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Bộ chính trị, góp phần cùng với cả nước duy trì tốc độ gia tăng dân số ở mức cho phép, không làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, đảm bảo dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.
 

A.T
 

Print
6570 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Liên kết

Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top