CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Phổ biến kế hoạch triển khai Dự án mạng tin học Uỷ ban TDTT.

6395 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Hôm nay 31 tháng 3 năm 2005 tại Trung tâm Tin học Uỷ ban TDTT đã có buổi phổ biến kế hoạch triển khai Dự án mạng tin học Uỷ ban TDTT. Đến dự có Đ/c Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Tin học Uỷ ban TDTT, các kỹ sư của Trung tâm Tin học (TTTH) cùng toàn thể các cán bộ chuyên trách Tin học thuộc các đơn vị trực thuộc Uỷ ban TDTT.

Buổi phổ biến kế hoạch triển khai Dự án mạng tin học Uỷ ban TDTT được tổ chức theo tinh thần Công văn số 203/UBTDTT-BĐH 112 ngày 15/02/2005 của Ban điều hành Đề án 112 của Chính Phủ về việc đăng ký danh sách cán bộ chuyên trách công nghệ tin học (CNTH) và học viên tham dự đào tạo ứng dụng CNTH năm 2005 cũng như tiếp tục xây dựng hệ thống mạng Tin học của Uỷ ban TDTT theo đúng tiến trình dự án đề ra.

Tại buổi làm việc, các kỹ sư TTTH đã trình bày những dự án đã triển khai trong giai đoạn 2004 - 2005 bao gồm Dự án Xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Dự án xây dựng mạng tin học Uỷ ban TDTT

Mục tiêu của Dự án Xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Dự án xây dựng mạng tin học Uỷ ban TDTT là nhằm kết nối giữa Uỷ ban TDTT và tất cả các đơn vị trực thuộc, các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao Quốc gia để phục vụ công tác quản lý hành chính Nhà nước và triển khai các hoạt động tác nghiệp của ngành TDTT. Nâng cấp mạng nội bộ (LAN) của Uỷ ban TDTT, làm mạng LAN trung tâm của WAN và hỗ trợ cho các đơn vị trực thuộc Uỷ ban TDTT xây dựng các mạng LAN thành phần. Từng bước trang bị các trang thiết bị tin học cho các đơn vị, các đầu mối mạng của Uỷ ban TDTT nhằm tạo nền tảng về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án Tin học hoá quản lý Nhà nước của Uỷ ban TDTT các giai đoạn tiếp theo.

Triển khai Dự án xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Dự án xây dựng mạng tin học Uỷ ban TDTT gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu theo định hướng chung của Đề án 112 của Chính phủ

Giai đoạn 2: Phân bố thiết bị và nâng cấp mạng LAN trung tâm thuộc 36 Trần Phú

Giai đoạn 3: Phân bổ thiết bị và tư vấn cho các đơn vị trực thuộc Uỷ ban TDTT xây dựng, nâng cấp mạng LAN tại các đơn vị, thực hiện việc kết nối các hệ thống này với Trung tâm tích hợp dữ liệu.

Buổi phổ biến kế hoạch triển khai Dự án mạng tin học Uỷ ban TDTT nhằm giúp các cán bộ chuyên trách tin học thuộc các đơn vị nói trên hiểu rõ hơn về Đề án 112 và công tác xây dựng mạng tin học Uỷ ban TDTT, cũng như các công việc mà các Vụ đơn vị có trách nhiệm phối hợp thực hiện để triển khai dự án đạt kết quả tốt đẹp.

 

Bài và ảnh Thu - Hưng
 

Print
6395 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top