CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Ngành Thể dục Thể thao xây dựng Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015.

4486 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015 sẽ đáp ứng yêu cầu thực tế, thúc đẩy sự phát triển của Ngành theo đúng định hướng và sớm hội nhập với trình độ thể thao của Châu lục. Đồng thời đề án còn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh của đất nước giai đoạn 2005 - 2015 và kế hoạch 5 năm 2005 - 2010 do Đại hội IX và Đại hội X đề ra.

Quy hoạch phát triển Ngành Thể dục Thể thao đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định 571/QĐ/TTg ngày 26/4/2002) và đã được toàn Ngành nỗ lực thực hiện trong những năm gần đây. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, một số Nghị định, Quyết định của Chính phủ về "Xã hội hoá thể thao", về " nâng cao tầm vóc và thể lực người Việt nam", về "Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao trong những năm tới" chưa được thể hiện trong quy hoạch phát triển Ngành đến năm 2010. Do đó quy hoạch này chưa đáp ứng được những mục tiêu, yêu cầu phát triển mới tới năm 2010 đặc biệt đến năm 2015. Mặt khác, trong thực tế đã thể hiện nền TDTT nước ta (trong đó có Thể thao thành tích cao) còn thua kém một số nước trong khu vực.

Vì vậy việc xây dựng đề án Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015 sẽ đáp ứng yêu cầu thực tế nhằm đưa mọi hoạt động của Ngành phát triển theo đúng định hướng và sớm hội nhập với trình độ thể thao của Châu lục, làm nền tảng cho việc đưa Việt Nam trở thành một nước có nền thể thao tiên tiến. Đồng thời đề án còn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh của đất nước giai đoạn 2005 - 2015 và kế hoạch 5 năm 2005 - 2010 do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra.

Ngày 09/05, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao Nguyễn Danh Thái đã có buổi làm việc với Ban soạn thảo đề án Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015.

Buổi họp bàn và góp ý kiến cho đề án Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015 của Ngành. Các thành viên buổi họp đã nhất trí với cấu trúc của Chiến lược, sẽ bao gồm các vấn đề: quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, nhóm giải pháp chiến lược, tổ chức thực hiện... Tất cả các vấn đề này sẽ được trình bày một cách chi tiết, rõ ràng và chính xác. Sơ đồ Chiến lược của Ngành Thể dục Thể thao đã được thể hiện theo đúng quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu tại buổi họp, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái có nhận xét: "Đây là một Chiến lược rất có tính khả thi và sẽ mang lại hiệu quả cao trong thực tế."

Nhằm xây dựng chiến lược có tính khả thi, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục xin các ý kiến đóng góp của các chuyên gia về thể thao thành tích cao của Ngành Thể dục Thể thao, xin ý kiến đóng góp của các Bộ, Ban, Ngành có liên quan như: Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Quân đội, Bộ Công An, Bộ Y tế... Dự kiến, Ban soạn thảo sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề về Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015.

Chiến lược của Ngành được xây dựng phù hợp với chủ trương của Đảng đã thể hiện trong Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khoá IX tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng: "Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khoẻ, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi... chú trọng phát triển TDTT trường học, nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng, có chính sách và cơ chế phù hợp để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng thể thao, đưa nền thể thao nước ta đạt vị trí cao của khu vực, từng bước tiếp cận với châu lục và thế giới ở những bộ môn Việt Nam có ưu thế"
 

Hồng Xiêm
 

Print
4486 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top