CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Một số dự kiến thay đổi đối với ngành TDTT trong nhiệm kỳ Chính phủ mới

3542 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Sau kỳ họp thứ nhất của Quốc hội hoá XII, cơ cấu tổ chức một số Bộ và cơ quan ngang Bộ đã có những thay đổi. Đối với ngành TDTT, Uỷ ban TDTT sáp nhập với 2 lĩnh vực Văn hoá và Du lịch thành Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đến thời điểm này, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cũng như của ngành TDTT vẫn chưa được Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên đã có một số thay đổi về cơ cấu tổ chức và lãnh đạo cấp Bộ.

Ông Hoàng Tuấn Anh -

Bộ trưởng Bộ Văn hoá -

Thể thao và Du lịch (Ảnh: Lam Anh)

Sau kỳ họp thứ nhất của Quốc hội hoá XII, cơ cấu tổ chức một số Bộ và cơ quan ngang Bộ đã có những thay đổi. Đối với ngành TDTT, Uỷ ban TDTT sáp nhập với 2 lĩnh vực Văn hoá và Du lịch thành Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đến thời điểm này, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng như của ngành TDTT vẫn chưa được Chính phủ thông qua. Tuy nhiên cũng đã có một số dự kiến về cơ cấu tổ chức của Bộ trình Chính phủ trong thời gian tới.

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã Quyết định thành lập Ban soạn thảo dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ trình Chính phủ. Theo đó, thành viên tổ biên tập của Ban soạn thảo gồm cán bộ phụ trách công tác Pháp chế và công tác Tổ chức cán bộ của các ngành Văn hoá, TDTT và Du lịch. Hiện tại, Ban soạn thảo đang tích cực làm việc.

Về cơ cấu của Bộ, theo ý kiến của ông Nguyễn Danh Thái - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT, Bí thư Ban cán sự Đảng ngành TDTT đã thông báo ý kiến của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh trong buổi làm việc với lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc ngày 8/8/2007, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ trình Chính phủ về cơ cấu tổ chức gồm: Tổng cục TDTT và Tổng cục Du lịch trực thuộc. Ngày 8/8/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2007/NĐ-CP về việc chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Về cơ cấu nhân sự cấp lãnh đạo Bộ đã có sự thay đổi. 4 đồng chí đang giữ chức vụ Thứ trưởng các Bộ và cơ quan ngang Bộ cũ đã được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ mới (theo các Quyết định 1014/QĐ-TTg đến 1017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 8/8/2007), trong đó ngành TDTT có hai đồng chí: Nguyễn Trọng Hỷ và đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái. Khi Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được Chính phủ ban hành (thay thế Nghị định số 86/2002/NĐ-CP) và thực hiện đầy đủ các quy trình, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ phân công lại nhiệm vụ cho các đồng chí Thứ trưởng.

Cuối tháng 8 này, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 04 Bộ mới: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin, Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Khi đó, tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng sẽ được xác định cụ thể. Đối với cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục TDTT (nếu được Chính phủ thông qua) sẽ cơ bản giữ nguyên. Riêng Thanh tra và Vụ Pháp chế của ngành TDTT sẽ sáp nhập với các Vụ chức năng thuộc ngành Văn hoá và Du lịch thành lập Thanh tra Bộ và Vụ Pháp chế của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Còn đối với các đơn vị sự nghiệp, tuỳ theo điều kiện cụ thể và lĩnh vực chuyên môn cần thiết sẽ sáp nhập hợp lý nhằm thu gọn đầu mối (Hiện tại, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khi chưa sáp nhập các đơn vị sự nghiệp của ngành TDTT đã có 10 Vụ, 5 Cục, 49 đơn vị sự nghiệp, 25 doanh nghiệp nhà nước; hai Cục Báo chí và Xuất bản chuyển sang Bộ Thông tin và Truyền thông).

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch dự kiến sẽ hoàn thành và trình Chính phủ trong tháng 8/2007.

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ trong phiên họp sáng 3/8 đã có ý kiến, Trung ương có tổ chức như thế nào, thì địa phương cũng có tổ chức như vậy. Nghĩa là các Sở TDTT, Văn hoá - Thông tin, Du lịch -Thương mại ở địa phương cũng sẽ sáp nhập thành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thống nhất tổ chức bộ máy từ trung ương đến địa phương. Còn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức sẽ được quy định rõ trong Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của các Bộ quy định về tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành trong thời gian sắp tới và thay thế Nghị định 171/2003/NĐ-CP.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các công việc của ngành TDTT vẫn được triển khai theo kế hoạch đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ, chương trình kế hoạch đề ra.

HX
 

Print
3542 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top