CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Lớp bồi dưỡng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức ngành TDTT

4020 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Trong Lễ khai giảng, lớp bồi dưỡng đã vinh dự được đón tiếp đ/c Huỳnh Vĩnh Ái - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao. Sự góp mặt của đ/c đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Ngành về công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tập thể cán bộ Ngành Thể dục Thể thao.

Thực hiện kế hoạch công tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2006, Uỷ ban Thể dục Thể thao đã tổ chức lớp bồi dưỡng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Thể dục Thể thao từ ngày 2 đến 10/8/2006 tại Khánh Hoà.

Trong Lễ khai giảng, lớp bồi dưỡng đã vinh dự được đón tiếp đ/c Huỳnh Vĩnh Ái - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao. Sự góp mặt của đ/c đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Ngành về công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tập thể cán bộ Ngành Thể dục Thể thao.

Đối tượng tham gia lớp học bao gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục Thể thao; đại diện lãnh đạo các trường và các TTHLTTQG; Đoàn thanh niên Uỷ ban Thể dục Thể thao và các chi đoàn trực thuộc; Giáo viên giảng dạy Bộ môn Mác - Lênin các trường Đại học, Cao đẳng Thể dục Thể thao; cán bộ các phòng, ban, ngành có liên quan.

Tham gia lớp học, học viên được trang bị quan điểm, đường lối phát triển TDTT được cụ thể trong Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Đồng thời các học viên còn được tìm hiểu về công tác giảng dạy môn học Triết học Mác Lênin, Kinh tế chính trị Mác Lênin tại các trường Đại học, Cao đẳng trong tình hình mới; vai trò của Đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội trong cơ quan quản lý TDTT các cấp với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên và VĐV. Ngoài các kiến thức cơ bản được tiếp cận, các học viên còn đi thực tế tại Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Trong thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng, các học viên còn được thảo luận các tham luận của một số đơn vị tham gia.

Đây là lớp bồi dưỡng có nhiều nội dung phong phú, thiết thực nhằm giúp cho cán bộ đoàn, cán bộ giảng dạy chính trị Mác Lênin, cán bộ quản lý TDTT, HLV có thêm những kiến thức về lý luận và thực tiễn cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn.
 

HX


Print
4020 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top