CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Lời kêu gọi toàn dân tham gia kiềm chế lạm phát(04/04/2008)

3533 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Chiều qua (3/4), Hội nghị Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) lần thứ 11 diễn ra tại Hà Nội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ VN, Chủ tịch Huỳnh Đảm đã đọc lời kêu gọi toàn dân tham gia kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Ảnh: Internet

Chiều qua (3/4), Hội nghị Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) lần thứ 11 diễn ra tại Hà Nội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ VN, Chủ tịch Huỳnh Đảm đã đọc lời kêu gọi toàn dân tham gia kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững.

   

Trong Lời kêu gọi nêu rõ: "Các tổ chức thành viên của MTTQ VN, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, đồng bào chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát do Chính phủ đề ra; chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chăm lo cho các gia đình chính sách và các hộ nghèo; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước".

Cũng tại Hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng việc kiềm chế lạm phát không thể tiến hành một cách nôn nóng mà phải theo những lộ trình với những giải pháp phù hợp. Trước mắt cần phải thực hiện tốt việc cải cách hành chính, tinh giản bộ máy hành chính; tiếp tục vận động các nhân sĩ trí thức trong cả nước đóng góp ý kiến cho Chính phủ; tăng cường giám sát các cấp, các ngành thực hiện kiên quyết, triệt để, đồng bộ 8 nhóm giải pháp của Chính phủ để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

Quỳnh Trang

Print
3533 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top