TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Lễ ký kết chương trình phối hợp "Đẩy mạnh các hoạt động TDTT vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2005 - 2010"(

5232 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc phát triển toàn diện đời sống, kinh tế, văn hoá, xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong cả nước với mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Nhằm phát triển sự nghiệp TDTT ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Uỷ ban TDTT và Uỷ ban Dân tộc miền núi thống nhất xây dựng chương trình: "Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2005 - 2010".

Sáng nay 20/7, tại Uỷ ban TDTT đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp "Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2005 - 2010" giữa Uỷ ban dân tộc và Uỷ ban TDTT.

Tham dự và chứng kiến buổi lễ ký kết có đại diện của Uỷ ban TDTT và đại diện của Uỷ ban dân tộc cùng đông đảo các phóng viên báo chí, truyền hình. Do yêu cầu công việc nên Uỷ ban TDTT đã ký trước vào bản chương trình phối hợp này và Uỷ ban Dân tộc sẽ ký ngay sau đó.

Theo nội dung của chương trình thì hai ngành sẽ phối hợp tổ chức "Hội thi thể thao dân tộc thiểu số miền núi toàn quốc" theo chu kỳ 2 năm 1 lần, tổ chức các giải thể thao đặc trưng theo vùng, miền, dân tộc nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Cả hai bên sẽ phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thể dục thể thao quần chúng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thể dục thể thể thao cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giáo viên ngưòi dân tộc thiểu số, tăng cường công tác giáo dục thể chất trong các trường dân tộc nội trú, các nhà trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có kế hoạch tuyển chọn và đào tạo tài năng thể dục thể thao trẻ là người dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, cả 2 bên phối hợp và tham mưu với cấp uỷ và chính quyền các cấp xây dựng cơ sở vật chất cho thể dục thể thao theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, phấn đấu đến năm 2010, 100% các địa phương miền núi và dân tộc thiểu số có sân bãi, cơ sở vật chất phục vụ cho việc tập luyện và thi đấu thể thao.

Chương trình nhằm củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng trong đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần bảo vệ và tăng cường sức khoẻ, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương. Thông qua các hoạt động thể dục thể thao thắt chặt khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những vùng, xã đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, việc ký kết chương trình này còn giúp xây dựng cơ chế phối hợp và các điều kiện cần thiết thúc đẩy các hoạt động TDTT ở cơ sở trong các vùng đồng bào dân tộc và miền núi cũng như giúp bảo tồn và phát huy những môn thể thao truyền thống của từng dân tộc trong sự nghiệp phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

TD
 

Print
5232 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top