CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch họp giao ban tháng 5(03/06/2008)

3825 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Tại cuộc họp giao ban tháng 5/2008, sau khi nghe Chánh Văn phòng Bộ báo cáo tình hình công tác VHTT&DL tháng 5, nhiệm vụ công tác tháng 6/2008, ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chỉ đạo một số vấn đề.

Tại cuộc họp giao ban tháng 5/2008, sau khi nghe Chánh Văn phòng Bộ báo cáo tình hình công tác VHTT&DL tháng 5, nhiệm vụ công tác tháng 6/2008, ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chỉ đạo một số vấn đề.

Trong đó, Bộ trưởng chỉ đạo Đảng uỷ Bộ và Văn phòng Ban Cán sự tổ chức tổng kết, báo cáo việc thực hiện các Chương trình hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Đảng về VHTT&DL.

Thứ trưởng Trần Chiến Thắng sẽ chỉ đạo Tổng cục Du lịch chuẩn bị, trình lãnh đạo Bộ xem xét, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn du lịch ASEAN 2009.

Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ có văn bản về các nội dung: yêu cầu các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch công tác và các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm, rà soát, kiến nghị bổ sung, điều chỉnh kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm; yêu cầu các Tổng cục, Cục, Vụ kiểm điểm, báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả một năm triển khai thực hiện các cam kết của Việt Nam khi tham gia Tổ chức Thương mại thế giới trong lĩnh vực hoạt động liên quan.

Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ sẽ đôn đốc các đơn vị được giao chuẩn bị các Văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, Văn phòng Bộ sẽ là đơn vị chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng chuẩn bị nội dung, duy trì chế độ giao ban của lãnh đạo Bộ với các cơ quan báo chí, xuất bản thuộc Bộ.

Bộ trưởng đã giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ phận cải cách hành chính khẩn trương hướng dẫn các đơn vị trực thuộc các Tổng cục theo Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg, ngày 19/5/2008 và Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg, ngày 26/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch và Tổng cục TDTT xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

VP BVHTT&DL
 

Print
3825 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top