CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Kết luận của Phó chủ nhiệm Uỷ ban TDTT, Nguyễn Trọng Hỷ về chương trình TDTT ở xã, phường, thị trấn đến 2010

5261 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Cùng với sự tham dự của đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Kế hoạch đầu tư, Tài chính, xây dựng, Nội vụ, Văn hoá thông tin, Tài nguyên môi trường, Văn phòng Chính phủ), đồng chí Nguyễn Trọng Hỷ, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao đã chủ trì buổi họp Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến 2010. Tham dự buổi họp còn có các Vụ: Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Kế hoạch tài chính, TDTT Quần chúng, Trung tâm tin học (thành viên của Ban chỉ đạo và Ban điều hành chương trình) và Tổ thư ký.

Cùng với sự tham dự của đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Kế hoạch đầu tư, Tài chính, xây dựng, Nội vụ, Văn hoá thông tin, Tài nguyên môi trường, Văn phòng Chính phủ), đồng chí Nguyễn Trọng Hỷ, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao đã chủ trì buổi họp Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến 2010. Tham dự buổi họp còn có các Vụ: Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Kế hoạch tài chính, TDTT Quần chúng, Trung tâm tin học (thành viên của Ban chỉ đạo và Ban điều hành chương trình) và Tổ thư ký.

Sau khi nghe các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo thảo luận và đóng góp ý kiến về quy chế làm việc, kế hoạch triển khai 2006, Phó chủ nhiệm Uỷ ban TDTT, Nguyễn Trọng Hỷ đã đưa ra một số kết luận. Theo đó, chương trình phát triển thể dục thể ở xã, phường, thị trấn sẽ chia làm hai giai đoạn: giai đoạn I từ cuối năm 2005 đến hết năm 2006 tập trung chủ yếu vào việc triển khai xây dựng cơ chế, chính sách, lập kế hoạch, chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện. Cũng trong giai đoạn này, Ban chỉ đạo sẽ chọn thí điểm 128 xã, phường, thị trấn để tiến hành khảo sát, triển khai chương trình.

Giai đoạn II từ 2007 đến 2010 tập trung triển khai thực hiện chương trình trong phạm vi toàn quốc áp dụng cho mọi đối tượng. Tiếp tục bổ xung, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đồng thời mở rộng hỗ trợ cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện cho 11.025 xã phường trên phạm vi cả nước.

Phó chủ nhiệm cũng đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ tích cực, chủ động phối hợp với Uỷ ban TDTT, đại diện là Vụ thể dục thể thao Quần chúng để thực hiện công việc được giao đúng theo tiến trình kế hoạch. Đồng thời, Phó chủ nhiệm cũng yêu cầu Ban điều hành, bộ phận thường trực Ban chỉ đạo sớm xây dựng lịch họp và chương trình làm việc cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban điều hành.

Theo tính toán, dự toán kinh phí cho chương trình TDTT ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 khoảng 641.860 triệu đồng trong đó ngân sách nhà nước cấp là 334.870 triệu đồng và các nguồn vốn khác khoảng 306.990 triệu đồng.
 

V.A
 

Print
5261 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top