CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2008 - Khu vực I(14/07/2008)

3620 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Ngày 4 tháng 7 năm 2008, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 - Khu vực I. Sau khi nghe Văn phòng Bộ báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2008, kiến nghị của các địa phương, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có kết luận.

Ngày 4 tháng 7 năm 2008, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 - Khu vực I. Sau khi nghe Văn phòng Bộ báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2008, kiến nghị của các địa phương, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có kết luận.

Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan quản lý, tham mưu trực thuộc Bộ nghiên cứu, giải quyết theo quy định các vấn đề liên quan theo kiến nghị của các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã được lãnh đạo Bộ kết luận tại Hội nghị. Còn đối với các kiến nghị vượt quá thẩm quyền giải quyết của Bộ, sớm đề xuất hướng giải quyết để Bộ đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Đối với các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc khu vực I, Bộ trưởng kết luận 10 vấn đề, cụ thể:

Các Sở tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố sớm kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự các cơ quan quản lý nhà nước của Ngành theo quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 43/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của liên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóa-Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

Tập trung hoàn thành kế hoạch công tác sáu tháng cuối năm và kế hoạch công tác cả năm 2008, tích cực góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của các tỉnh, thành phố và các chỉ tiêu phát triển Ngành năm 2008.

Xây dựng kế hoạch công tác năm 2009 theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2350/BVHTTDL-KHTC ngày 27/6/2008 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Ngành và dự toán ngân sách năm 2009, báo cáo Bộ để tổng hợp xây dựng kế hoạch công tác năm 2009.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý Ngành, tập trung đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình ở cơ sở.

Tăng cường quản lý nhà nước các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, dịch vụ du lịch, bảo đảm môi trường văn hoá-du lịch lành mạnh. Chú trọng công tác quy hoạch phát triển Ngành, xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình đầu tư phát triển du lịch gắn với các dự án tôn tạo, bảo vệ di tích, môi trường, cảnh quan các khu, điểm du lịch.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và cuộc vận động bầu chọn vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, triệt để thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí và các giải pháp kiềm chế lạm phát theo chỉ đạo của Chính phủ.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VI tại Bắc Giang, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VII tại Phú Thọ...

Tăng cường liên kết giữa các địa phương, vùng, miền để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch theo vùng; xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn.

Thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.

T.H
 

Print
3620 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top