CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại giao ban lãnh đạo Bộ(23/07/2008)

3309 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ ngày 21/7/2008, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có ý kiến chỉ đạo về một số nhiệm vụ. Cụ thể, Bộ trưởng giao Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Danh Thái chỉ đạo việc sơ kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong toàn Ngành văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình và tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam, bao gồm các nội dung về thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ ngày 21/7/2008, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có ý kiến chỉ đạo về một số nhiệm vụ. Cụ thể, Bộ trưởng giao Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Danh Thái chỉ đạo việc sơ kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong toàn Ngành văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình và tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam, bao gồm các nội dung về thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Trần Chiến Thắng chỉ đạo Tổng cục Du lịch về các vấn đề: Chuẩn bị nội dung tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg, Quyết định số 194/2005/QĐ-TTg ngày 04/8/2005; Có văn bản yêu cầu các địa phương chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có kế hoạch, phương án phòng chống bão và bảo vệ an toàn cho khách du lịch; Đẩy nhanh tiến độ vận động tài trợ cho ATF 09, công tác chuẩn bị tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2009 tại Tây Nguyên, đề xuất giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế trong 6 tháng cuối năm 2008 và những năm tiếp theo. Đồng thời, Thứ trưởng Trần Chiến Thắng chỉ đạo Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ trong tháng 7/2008 các dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Du lịch.

Bộ trưởng giao Thứ trưởng Lê Tiến Thọ làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ và Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam, yêu cầu Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đoàn nghệ thuật đi biểu diễn ở nước ngoài; Chỉ đạo các đơn vị biểu diễn nghệ thuật trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục hành chính khi tổ chức đoàn biểu diễn ở nước ngoài, bảo đảm nguyên tắc tất cả chương trình hợp tác, hợp đồng biểu diễn ở nước ngoài có sử dụng ngân sách nhà nước phải được báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định; Chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Tuần Văn hoá Việt Nam tại Liên bang Nga và Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha; Chỉ đạo các hoạt động Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng theo phân công của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Giao Văn phòng Bộ đôn đốc các Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ thuộc Bộ triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về việc tổ chức các đoàn đi công tác tại các địa phương có ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh về các lĩnh vực hoạt động của Ngành tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XII; Làm việc với các cơ quan liên quan, thống nhất thời gian, nội dung làm việc của Lãnh đạo Bộ với Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội về địa điểm xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Chịu trách nhiệm thường trực giúp Ban Cán sự, Đảng uỷ, Lãnh đạo Bộ trong việc triển khai thực hiện sơ kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Thanh tra Bộ sẽ thụ lý vụ việc khiếu nại về quyền sử dụng nhà, đất tại số 23 Tông Đản, Hà Nội; sớm đề xuất phương án giải quyết để Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định và tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ các vụ việc khiếu nại, tranh chấp kéo dài liên quan đến trách nhiệm quản lý, giải quyết của Bộ còn tồn đọng trong những năm gần đây.

Vụ Kế hoạch, Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ nghiên cứu, xây dựng định mức đầu tư xây dựng các công trình văn hoá, thể thao; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 8/2008.

Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về định mức xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Về đề nghị của Công ty Thể thao Việt Nam xin liên kết khai thác sử dụng đất tại Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, Bộ trưởng kết luận, Công ty cần có phương án cụ thể, trình lãnh đạo Bộ xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

T.H
 

Print
3309 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top