CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại giao ban lãnh đạo Bộ (10/10/2008)

3716 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ ngày 06/11/2008, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh có ý kiến chỉ đạo. Bộ trưởng giao Tổng cục TDTT thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng VĐV chuẩn bị cho AIG III, SEA Games 25 và Olympic London 2012; Đồng thời chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xây dựng kế hoạch, tổ chức giải Cúp Bóng đá 1000 năm Thăng Long-Hà Nội vào năm 2010.

Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ ngày 06/11/2008, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh có ý kiến chỉ đạo. Bộ trưởng giao Tổng cục TDTT thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng VĐV chuẩn bị cho AIG III, SEA Games 25 và Olympic London 2012; Đồng thời chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xây dựng kế hoạch, tổ chức giải Cúp Bóng đá 1000 năm Thăng Long-Hà Nội vào năm 2010.

Tổng cục Du lịch sẽ nghiên cứu, đề xuất, báo cáo lãnh đạo Bộ kế hoạch tổ chức Năm du lịch quốc gia tại địa phương đến năm 2015.

Tại cuộc họp giao ban, Bộ trưởng cũng đã giao nhiệm vụ cho Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2008/NQ-CP ngày 23/9/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cục Di sản văn hoá chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Kế hoạch liên ngành số 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN ngày 19/8/2008 về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013.

Bộ trưởng giao Cục Hợp tác quốc tế: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Thoả thuận hợp tác giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực văn hoá đối ngoại giai đoạn 2008-2015; Rà soát, thống kê kết quả thực hiện các hiệp định, văn bản thoả thuận đa phương, song phương với các nước trên lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình, báo cáo lãnh đạo Bộ; Đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cải tạo, sửa chữa công trình Bảo tàng Cay-xỏn Phôn-vi-hẳn.

Cũng tại cuộc họp này, Bộ trưởng đã đồng ý cho Báo Thể thao Việt Nam xuất bản hai ấn phẩm: Giới thiệu các khách sạn, các khu Resort của Việt Nam và Danh bạ Nhà hàng, quán ăn nổi tiếng Việt Nam để giới thiệu với đại biểu dự ATF 09 và các hãng lữ hành quốc tế. Bộ trưởng yêu cầu Báo Thể thao Việt Nam lập dự toán kinh phí, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

T.H

Print
3716 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top