CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Vụ Đào tạo (25/09/2008)

3889 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Vừa qua, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Vụ Đào tạo về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ năm 2008 và chiến lược phát triển nguồn nhân lực Ngành văn hoá, thể thao và du lịch. Bộ trưởng đã ghi nhận và biểu dương Vụ Đào tạo trong thời gian qua đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt nhiều kết quả. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, trong thời gian tới, Bộ trưởng giao Vụ Đào tạo cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Vừa qua, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Vụ Đào tạo về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ năm 2008 và chiến lược phát triển nguồn nhân lực Ngành văn hoá, thể thao và du lịch. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ.

 

Sau khi nghe đồng chí Bùi Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Đào tạo báo cáo về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ năm 2008, chiến lược phát triển nguồn nhân lực Ngành văn hoá, thể thao và du lịch, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng ghi nhận và biểu dương Vụ Đào tạo trong thời gian qua đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt nhiều kết quả. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, trong thời gian tới, Bộ trưởng giao Vụ Đào tạo cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, Vụ Đào tạo cần tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Đề án: Đề án xây dựng đội ngũ trí thức Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020; Đề án thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Phối hợp với Vụ Gia đình thống nhất nội dung liên quan thí điểm mở chuyên ngành Gia đình học tại một số trường thuộc Bộ trong thời gian từ nay đến cuối năm 2008 và tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình ra các trường thuộc Bộ.

Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020. Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tế để lồng ghép hoạt động đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch trong một cơ sở đào tạo, hạn chế đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo mới.

Bên cạnh đó, Vụ sẽ phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể: Tăng đầu tư cho xây dựng chương trình, giáo trình, nhất là giáo trình điện tử và chuyển giao công nghệ đào tạo; Kiểm tra, đôn đốc việc giải ngân kinh phí được cấp năm 2008 đối với những trường được giao thực hiện chuyển giao công nghệ đào tạo, mua, dịch và chuyển giao giáo trình của nước ngoài; Đồng ý việc tăng kinh phí chương trình mục tiêu cho các trường đào tạo nghề du lịch, trong đó cần chú trọng đào tạo kỹ thuật công nghệ giải trí ở các trường đào tạo điện ảnh.

Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính tổ chức rà soát, thống kê diện tích đất của các trường, tiến hành đối chiếu với tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng phương án trình lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.

Vụ Đào tạo cần phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Tổng cục TDTT, Tổng cục Du lịch đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo; chỉ đạo, hướng dẫn các trường chủ động tăng cường hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để tranh thủ nguồn kinh phí, công nghệ và kinh nghiệm phục vụ cho công tác đào tạo.

Ủng hộ chủ trương thành lập Trường Trung cấp nghề Du lịch trực thuộc Bộ tại tỉnh Nghệ An, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Kiên Giang, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Một trong những nhiệm vụ Vụ Đào tạo cần thực hiện đó là phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công Liên hoan Ca múa nhạc và Triển lãm Mỹ thuật vào năm 2010, thiết thực hưởng ứng Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

T.H

 

 

Print
3889 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top