CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Huyện Phú Ninh: nỗ lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

Trong những năm qua, việc xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được huyện Phú Ninh – Bình Dương quan tâm, triển khai đồng bộ, với nhiều giải pháp thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua đó, các thiết chế văn hóa, thể thao đã phát huy hiệu quả và góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ cũng như TDTT của địa phương ngày càng khởi sắc.

Với phương châm hướng về cơ sở, chính quyền các cấp, các ngành trong huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT). Trong đó, huyện xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong công tác xây dựng và phát triển thiết chế VHTT cơ sở, từ đó có những giải pháp thiết thực và phù hợp, tạo được sự  đồng thuận của nhân dân.

Một trong những thành tích nổi bật trong xây dựng hệ thống thiết chế VHTT cơ sở trên địa bàn huyện Phú Ninh là việc thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đất xây dựng, phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng VHTT từ thôn, xóm, tổ dân phố đến xã, thị trấn. Theo đó, đến nay, 100% các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát, đưa vào quy hoạch đất xây dựng cơ sở vật chất VHTT đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ VHTTDL.

Theo thống kê, hiện nay huyện Phù Ninh có một Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình với tổng diện tích 25.786m2; sân vận động diện tích 12.000m2; 10/10 xã có Trung tâm VHTT, trong đó hội trường Nhà văn hóa đảm bảo 200 chỗ ngồi và có sân khấu, diện tích từ 500-4.006m2; Khu thể thao xã diện tích từ 6.000 đến 15.000m2; 51/51 thôn, khối phố có nhà văn hoá, khu thể thao. Trang thiết bị trong các Nhà văn hóa được đầu tư khá đầy đủ. Toàn huyện có 10/10 xã, 30/51 thôn – khối phố đã được đầu tư khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em và người cao tuổi phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân. Ngoài ngân sách nhà nước, huyện đã huy động các nguồn lực xã  hội đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng nhiều thiết chế VHTT có giá trị như nhà văn hóa, sân tập thể thao, hiến tặng hàng ngàn mét đất, ngày công...  Trong đó phải kể đến những công trình có giá trị hàng tỷ đồng như 3 bể bơi tại các trường học. Hiện đang đầu tư xây dựng bể bơi tại Trung tâm VHTT và Truyền thanh – Truyền hình huyện với kinh phí 4,5 tỷ đồng.

Image

Nhà văn hóa thôn, xã - địa điểm sinh hoạt văn hóa, tập luyện TDTT của người dân

Các thiết chế văn hóa, thể thao phát huy hiệu quả

Hệ thống thiết chế VHTT cơ sở được củng cố, phát triển đồng bộ, góp phần khai thác có hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của nhân dân. Các thiết chế VHTT sau khi được đầu tư xây dựng đã phát huy hiệu quả. Bình quân hằng năm, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 10 chương trình văn nghệ, trên 12 hoạt động thể thao; duy trì hoạt động đưa thông tin về cơ sở thông qua hình thức sân khâu hóa. Các Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, thị trấn tổ chức trên 15 đợt văn nghệ, hội thi, hội diễn, 07 hoạt động thể thao nhân kỷ kiệm các sự kiện, các dịp lễ, tết…Đến nay, toàn huyện đã thành lập và duy trì 55 CLB, trong đó 49 CLB TDTT, 6 CLB văn hóa-văn nghệ. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế VHTT cơ sở, tạo điều kiện để người dân nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, huyện Phú Ninh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, tạo quỹ đất, lồng ghép bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách và huy động xã hội hóa để đầu tư, hoàn thiện các thiết chế VHTT từ huyện đến cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện cơ chế "Nhà nước và Nhân dân cùng làm" đối với việc xây dựng và tổ chức các hoạt động tại các thiết chế VHTT ở cơ sở. Bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước và địa phương để xây dựng và tổ chức các hoạt động, cần phải huy động các nguồn lực khác thông qua phương thức xã hội hóa, huy động các nguồn tài trợ và sự đóng góp của nhân dân.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tại các thiết chế VHTT ở cơ sở; gắn nội dung hoạt động với nhiệm vụ chính trị của địa phương và lợi ích của cộng đồng. Huy động sự tham gia của các đoàn thể và liên kết các đơn vị để làm phong phú nội dung hoạt động tại các thiết chế VHTT ở cơ cở. Xây dựng các nội dung, chương trình, mô hình đội nhóm, CLB VHTT phong phú, đa dạng phù hợp với các nhóm đối tượng, các lứa tuổi; đặc biệt là thu hút những người có tài năng nghệ thuật, năng khiếu tham gia.  Kịp thời khen thưởng, biểu dương các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong xây dựng, tổ chức các hoạt động tại các thiết chế VHTT cơ sở. Củng cố và nâng cao trình độ về mọi mặt của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa và thể thao. Có cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Trong giai đoạn 2023-2026, Phú Ninh sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 của HĐND huyện về nội dung, tỷ lệ hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn; trong đó có nội dung hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa các thiết chế VHTT xã, thôn.  

Cụ thể, đối với nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa xã: ngân sách huyện hỗ trợ 70% theo dự toán được duyệt nhưng tối đa không quá 280 triệu đồng/nhà; nâng cấp, sửa chữa khu thể thao xã: ngân sách huyện hỗ trợ 70% theo dự toán được duyệt, nhưng tối đa không quá 175 triệu đồng/khu, phần còn lại ngân sách xã và huy động hợp pháp khác.

Đối với Nhà văn hóa thôn xây mới: ngân sách hỗ trợ 70% theo dự toán được duyệt, nhưng tối đa không quá 350 triệu đồng/nhà; trường hợp nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn, khối phố: hỗ trợ 70% theo dự toán được duyệt, nhưng tối đa không quá 140 triệu đồng/nhà, phần còn lại ngân sách xã và nguồn huy động khác. Ngân sách huyện hỗ trợ 70% theo dự toán được duyệt để nâng cấp, sửa chữa khu thể thao thôn, nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/khu; phần còn lại ngân sách xã và nguồn huy động khác. Ngoài ra, huyện ban hành văn bản hướng dẫn các xã xây dựng phương án tài chính và quy định mức hỗ trợ ngân sách tỉnh, huyện trong xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu để nâng cấp, mua sắm trang thiết bị các nhà văn hóa – khu thể thao thôn.

Bài, ảnh VD

Print
737 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top