CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Họp giao ban lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (21/05/2008)

3764 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngày 19/5/2008, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Danh Thái đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị được giao chủ trì xây dựng Văn bản, Đề án của Bộ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2008, khẩn trương hoàn thiện, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét và trình đúng thời gian quy định.

Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngày 19/5/2008, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Danh Thái đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị được giao chủ trì xây dựng Văn bản, Đề án của Bộ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2008, khẩn trương hoàn thiện, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét và trình đúng thời gian quy định ; đồng thời Thứ trưởng Thường trực yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, quản lý trực thuộc Bộ (theo Nghị định số 185/2007/NĐ-CP) thực hiện đúng việc ký nháy văn bản trình lãnh đạo Bộ theo Quy chế làm việc của Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 18/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Riêng đối với lĩnh vực TDTT, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Danh Thái giao Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ làm việc với Ban Tổ chức Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 để sớm thống nhất và có văn bản đề nghị Bộ xem xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác tổ chức Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái sẽ chỉ đạo các đồng chí được phân công tham dự các phiên họp của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XII thường xuyên tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về những vấn đề liên quan đến Ngành văn hoá, thể thao và du lịch.

PTH
 

Print
3764 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top