CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Hội Nghị triển khai Quyết định 100/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hội thảo công tác TDTT vùng đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi khu vực phía Bắc.

5963 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Ngày 19/9/2005, tại hội trường Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Hội Nghị triển khai Quyết định 100/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình phát triển thể dục thể thao xã, phường, thị trấn đến năm 2010 và Hội thảo công tác TDTT vùng đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi khu vực phía Bắc trong thông tư liên tịch giữa Uỷ ban TDTT và Uỷ ban Dân tộc.

Ngày 19/9/2005, tại hội trường Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Hội Nghị triển khai Quyết định 100/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình phát triển Thể dục thể thao xã, phường, thị trấn đến năm 2010 và Hội thảo công tác TDTT vùng đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi khu vực phía Bắc trong thông tư liên tịch giữa Uỷ ban TDTT và Uỷ ban Dân tộc.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Hỷ, PCN Uỷ ban TDTT cùng Lãnh đạo Sở TDTT các tỉnh miền núi phía Bắc.

Hội nghị đã thống nhất sẽ tiếp tục phát động phong trào khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cuộc vận động Toàn dân rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Mỗi người dân tự chọn cho mình ít nhất một môn thể thao hoặc một hình thức tập luyện thích hợp.

Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao ở cấp xã, phường thị trấn, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất sân bãi tập luyện thể dục thể thao ở cấp xã, phường, thị trấn, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương (Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi...).

Thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi, hoàn cảnh, đối tượng ở địa phương. Phát triển Thể dục thể thao quần chúng với mạng lưới rộng khắp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ vận động viên thể thao thành tích cao, đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích nhân dân và các tổ chức tham gia có hiệu quả các hoạt động thể thao là nền tảng để thể thao Việt Nam vươn lên tầm khu vực và châu lục.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đề cao công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân các thành phần kinh tế đầu tư cho thể dục thể thao, thành lập các trung tâm dịch vụ thể thao.

Việc ban hành Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc đẩy mạnh hoạt động Thể dục thể thao, nâng cao thể trạng và tầm vóc của người Việt Nam. Từ căn cứ và lý do trên, Uỷ ban Thể dục thể thao đã xây dựng chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010. Đây là chương trình có quy mô lớn với những nhóm mục tiêu, giải pháp đồng bộ, dài hạn nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở trong những năm tới. Chương trình này cùng với chủ trương xã hội hoá thể dục thể thao của Đảng và Nhà nước được coi là những giải pháp quan trọng nhằn thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ, sôi nổi và có chất lượng, góp phần đắc lực vào việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Cũng trong ngày 19/9, đã diễn ra Hội thảo công tác TDTT vùng đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi khu vực phía Bắc do Uỷ ban Dân tộc miền núi phối hợp với Uỷ ban TDTT, Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Tuyên Quang tổ chức. Tham dự có PCN Uỷ ban Dân tộc Hà Hùng, PCN Uỷ ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ, PCT UBND Tỉnh Tuyên Quang Vũ Thị Bích Việt cùng lãnh đạo 32 tỉnh trong khu vực.

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề như củng cố, nâng cao chất lượng phong trào TDTT trong đồng bào dân tộc góp phần tăng cường sức khoẻ, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hoá, chính trị và thắt chặt khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác, bảo tồn, phát huy các môn thể thao dân tộc, công tác tổ chức thực hiện. Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu để từ đó rút kinh nghiệm trong kế hoạch duy trì, khai thác đưa các hoạt động TDTT ngày càng phát triển hơn trong mọi vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

T.T

 

Print
5963 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top