CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Hội nghị triển khai công tác Thể dục thể thao năm 2006

4328 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Được phép của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Thể dục thể thao sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai công tác thể dục thể thao năm 2006 vào 8h00 ngày 14/02/2006 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Được phép của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Thể dục thể thao sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai công tác thể dục thể thao năm 2006 vào 8h00 ngày 14/02/2006 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Nội dung Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện công tác thể dục thể thao năm 2005 và thông qua phương hướng nhiệm vụ công tác thể dục thể thao năm 2006; Thông qua Chương trình hành động của ngành Thể dục thể thao về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao. Hội nghị cũng sẽ báo cáo Đề án tham gia ASIAD 15 năm 2006 tại Qatar; Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V tại TP Hồ Chí Minh và phổ biến Kế hoạch triển khai chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã phường, thị trấn đến 2010.

Để Hội nghị đạt kết quả tốt, ngày 07/02/2006, Uỷ ban TDTT đã ra Thông báo số: 165/UBTDTT - VP về việc triệu tập dự Hội nghị ngành TDTT năm 2006. Khách mời tham dự Hội nghị gồm Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương; các chuyên viên chuyên quản thể dục thể thao của các Bộ và Văn phòng Chính phủ; Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Uỷ ban TDTT. Các thành phần triệu tập dự Hội nghị gồm: Lãnh đạo Uỷ ban Thể dục thể thao; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị quản lý nhà nước (khối 36 Trần Phú); Thủ trưởng và Bí thư Chi bộ, Đảng bộ của các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao; Các Trưởng bộ môn hoặc phụ trách bộ môn của Vụ Thể thao thành tích cao 1 và 2; Đại diện lãnh đạo các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia (đ/c Chủ tịch hoặc Tổng thư ký Liên đoàn, hiệp hội); Các Sở Thể dục thể thao, Sở Văn hoá Thông tin - Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Đại diện lãnh đạo cơ quan Thể dục thể thao các ngành Quân đội, Công an, Giáo dục và đào tạo.

Thông báo số 165/UBTDTT - VP
 

T.Dương
 

Print
4328 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top