CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch

3891 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Tới dự chỉ đạo Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Thứ trưởng Trần Chiến Thắng và Thứ trưởng Nguyễn Danh Thái.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng

Nguyễn Thiện Nhân dự Hội nghị (Ảnh: Thế Thiện)

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 05 của Chính phủ trên các mặt: tổ chức, quán triệt Nghị quyết số 05 của các Bộ, ngành, địa phương từ trung ương xuống cơ sở. Đánh giá về đổi mới quản lý Nhà nước, đổi mới cơ chế; Mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng như đề xuất kiến nghị về sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, Ngành, Địa phương và Kiến nghị về cơ chế chính sách là những nội dung tiếp theo được đề cập đến tại Hội nghị.

Riêng trong lĩnh vực TDTT, Uỷ ban TDTT (trước đây) đã ra quyết định phê duyệt Đề án phát triển xã hội hoá hoạt động TDTT; ban hành văn bản hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết, hướng dẫn xây dựng và phê duyệt đề án phát triển xã hội hoá hoạt động TDTT trên địa bàn; tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 05 tại 2 khu vực vào năm 2005 và 2006; hàng năm chỉ đạo các Cụm TDTT tổ chức Hội nghị về công tác XHH TDTT nhằm sơ kết, đánh giá công tác triển khai Nghị quyết số 05 và Đề án XHH TDTT của ngành; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 05 tại các địa phương, đơn vị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, riêng về lĩnh vực TDTT, trong tổng số 59/64 tỉnh, thành phố đã báo cáo, có 52 tỉnh, thành phố đã ra quyết định phê duyệt Đề án phát triển XHH hoạt động TDTT. Nhìn chung các Đề án đã bám sát các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ của Nghị quyết số 05 và Đề án phát triển XHH TDTT đến năm 2010 của Uỷ ban TDTT.

Qua tổng hợp báo cáo, có 30 địa phương làm tốt công tác phát triển XHH với nhiều kinh nghiệm, mô hình tốt có thể học tập và nhân rộng. Nhiều địa phương đã ban hành cơ chế, chính sách riêng như chính sách khuyến khích đối với các cơ sở ngoài công lập của Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ thành lập quỹ hỗ trợ phát triển TDTT theo mô hình XHH, hoạt động theo quy chế riêng, với tổng số vốn của quỹ lên tới hàng chục tỷ đồng... của Tp Hồ Chí Minh, An Giang...

Qua 02 năm triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 05 cho thấy ở hầu hết các Bộ, ngành, địa phương trong toàn quốc, nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền được nâng lên và tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong phương thức chỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động TDTT, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. XHH TDTT đã huy động sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế và của đông đảo nhân dân trong cả nước vào các hoạt động, đóng góp xây dựng các thiết chế, công trình TDTT từ trung ương tới địa phương, góp phần phát triển phong trào TDTT quần chúng và nâng cao thành tích thể thao nước nhà. Các nhiệm vụ, giải pháp XHH được ngành TDTT cụ thể hoá và triển khai thông qua các Đề án, kế hoạch, chương trình cụ thể đã phù hợp với nhu cầu xã hội, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia.

Việc triển khai Nghị quyết số 05 và các cơ cơ chế, chính sách mới đã làm thay đổi đáng kể phương thức hoạt động của ngành TDTT, giúp nâng cao năng lực của các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức xã hội và các cơ quan quản lý nhà nước về TDTT.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công nêu trên, cần phải nêu ra một số những tồn tại vướng mắc như: Quá trình XHH các hoạt động TDTT diễn ra tương đối thuận lợi ở các địa phương có kinh tế phát triển và có sự chỉ đạo, biện pháp, cơ chế, chính sách phù hợp của chính quyền cấp cơ sở. Đối với các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, việc chỉ đạo, triển khai còn nhiều lúng túng, kết quả đạt được hết sức khiêm tốn. Việc xây dựng một số cơ chế, chính sách khuyến khích XHH còn chậm, vướng mắc chủ yếu do sự phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan. Một số cơ chế, chính sách đã ban hành thiếu tính khả thi, khó áp dụng, khó đi vào thực tiễn. Một số chính sách khuyến khích chưa đủ mạnh hoặc còn chồng chéo với các quy định khác. Quá trình kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức xã hội TDTT đã có một số kết quả bước đầu song chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Phần lớn các tổ chức xã hội về TDTT vẫn phụ thuộc vào bao cấp của nhà nước. Còn có sự chồng chéo chức năng giữa cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức xã hội về TDTT trong việc thực hiện các hoạt động có tính chất tác nghiệp như về đào tạo VĐV, tổ chức thi đấu... Một số đơn vị sự nghiệp TDTT còn chưa thật sự năng động trong việc tranh thủ các cơ chế, chính sách khuyến khích XHH. Nghị quyết số 05 xác định đầu tư của nhà nước giữ vai trò chủ đạo song thực tế trong thời gian qua, sự đầu tư nhà nước trong lĩnh vực TDTT còn nhiều hạn chế. Kết quả XHH chưa tương xứng với tiềm năng. Một số lĩnh vực có điều kiện đẩy mạnh XHH là các lĩnh vực có tính chất dịch vụ hoặc các môn thể thao hấp dẫn, thu hút đông đảo sự quan tâm của quần chúng nhân dân như: Bóng đá, Bóng chuyền, Quần vợt, Võ thuật... Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, tổ chức TDTT còn bị động, lúng túng trong quá trình triển khai, thực hiện XHH.

Sở dĩ có những tồn tại, vướng mắc trên là do một số cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý nhà nước chưa thật tích cực, chủ động tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích XHH. Quá trình chuyển đổi tư duy, nhận thức trong toàn ngành đã có sự chuyển biến nhất định, nhưng nhìn chung vẫn còn chậm. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia chưa năng động, trình độ, năng lực quản lý còn có những hạn chế nhất định, chậm thích nghi với cơ chế mới, thói quen ỷ lại, trông chờ vào bao cấp của Nhà nước vẫn còn phổ biến.

Phát huy những thành quả đạt được cũng như khắc phục những tồn tại, vướng mắc nêu trên, mục tiêu và nhiệm vụ trong lĩnh vực TDTT trong thời gian tới là hoàn thành các băn bản hướng dẫn thực hiện Luật TD,TT và các chính sách khuyến khích XHH trong phạm vi thẩm quyền. Tăng cường công tác xây dựng chiến lược phát triển quy hoạch ngành quy hoạch lĩnh vực và công khai quy hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình XHH TDTT.

Xây dựng Đề án sắp xếp lại, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia. Chuyển giao các hoạt động tác nghiệp TDTT cho các liên đoàn, hiệp hội thể thao, các đơn vị sự nghiệp TDTT. Phối hợp với Bộ Nội vụ thành lập mới một số Liên đoàn thể thao quốc gia trong những môn chưa có liên đoàn hoặc đang hoạt động dưới hình thức liên đoàn lâm thời. Chỉ đạo các địa phương kiện toàn, nâng cao năng lực các liên đoàn, hiệp hội thể thao cấp tỉnh, thành phố và các hội đồng TDTT ở quận, huyện, xã, phường. Chỉ đạo phát triển mạnh các hoạt động kinh tế, dịch vụ TDTT, nhà nước tăng cường đầu tư mở rộng các dịch vụ công cộng về TDTT phục vụ quần chúng nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: công tác xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, y tế văn hoá và TDTT là một chủ trương đúng đắn, trong đó, Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo đầu tư cho các lĩnh vực trên, đồng thời xây dựng cơ chế huy động các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực này". SS

Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bấm vào đây để xem Video Clips)

A.T
 

Print
3891 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top