CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Hội nghị phối hợp triển khai chương trình công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2008 giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với UBND thành phố Hà Nội

3638 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Hội nghị đã tiến hành tổng kết tình hình thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với UBND thành phố Hà Nội trong các lĩnh vực quản lý của Bộ, đồng thời bàn phương hướng phát triển năm 2008. Trong năm 2008, cần đưa ra những giải pháp hiệu quả nhằm phát triển hơn nữa trên 3 lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Chiều 20/2 đã diễn ra Hội nghị phối hợp triển khai chương trình công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2008 giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với UBND thành phố Hà Nội tại UBND thành phố Hà Nội. Đến dự Hội nghị, về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có đồng chí: Hoàng Tuấn Anh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Danh Thái, Nguyễn Trọng Hỷ, Trần Chiến Thắng, Lê Tiến Thọ cùng một số lãnh đạo các Cục, đơn vị trực thuộc Bộ. Về phía UBND thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Thế Thảo - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố, Hoàng Mạnh Hiển - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và đại diện lãnh đạo Văn phòng, các sở, ban, ngành, quận, huyện...

Hội nghị đã tiến hành tổng kết tình hình thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với UBND thành phố Hà Nội trong các lĩnh vực quản lý của Bộ, đồng thời bàn phương hướng phát triển năm 2008. Trong năm 2008, cần đưa ra những giải pháp hiệu quả nhằm phát triển hơn nữa trên 3 lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện Chương trình phối hợp này, trong năm 2007, Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, làm chuyển biến mạnh mẽ một số mặt hoạt động trên cả 3 lĩnh vực của Bộ. Riêng trong lĩnh vực TDTT cũng đã đạt được một số kết quả như: đẩy nhanh tiến độ quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất TDTT xã, phường, thị trấn; hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của TDTT quần chúng; công tác đầu tư đào tạo VĐV, các hoạt động thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả đáng khích lệ... )

Nhấn mạnh về hoạt động TDTT, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề cập đến 3 vấn đề cần triển khai thực hiện là xây dựng thiết chế thể thao, nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng và đào tạo VĐV cho thể thao thành tích cao.

Tại Hội nghị, các thành viên tham dự đã bàn bạc và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực trên tinh thần xây dựng nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Hội nghị nằm trong chương trình hành động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Ngọc Khánh
 

Print
3638 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top