TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X dành cho cán bộ, đảng viên cơ sở (03/10/2008)

3695 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Khi thành lập Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, toàn Đảng bộ có tới trên 2.000 đảng viên, nên việc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị trung ương 7 khoá X do Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phải tổ chức tới 3 buổi. Sau Hội nghị nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 của Đảng uỷ Bộ VH, TT & DL tổ chức ngày 25/9, hôm qua (2/10/2008), tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Đảng uỷ Bộ đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X dành cho cán bộ, đảng viên cơ sở. Hội nghị được tổ chức vào buổi sáng và buổi chiều.

Khi thành lập Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, toàn Đảng bộ có tới trên 2.000 đảng viên, nên việc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị trung ương 7 khoá X do Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phải tổ chức tới 3 buổi. Sau Hội nghị nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 của Đảng uỷ Bộ VH, TT & DL tổ chức ngày 25/9, hôm qua (2/10/2008), tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Đảng uỷ Bộ đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X dành cho cán bộ, đảng viên cơ sở. Hội nghị được tổ chức vào buổi sáng và buổi chiều.

Hội nghị vinh dự đón Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Danh Thái đã đến dự.

Các thành viên trong Hội nghị được quán triệt 3 Nghị quyết. "Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá" đã thể hiện quan điểm Đảng, Nhà nước và nhân dân tiếp tục đề cao vai trò vị trí quan trọng của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích trong giai đoạn cách mạng mới. Thanh niên nước ta đang đứng trước những cơ hội, thuận lợi lớn, nhưng cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức không nhỏ, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, nhằm chăm lo bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phần thứ hai của Hội nghị là nghiên cứu "Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước". Hội nghị Trung ương 7 đã xác định, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Đặc biệt, trí thức là nguồn lực mạnh để thực hiện mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Tuy nhiên, thực trạng đội ngũ trí thức nước ta còn những hạn chế cần khắc phục để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

"Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" là Nghị quyết thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước và nhân dân coi nông nghiệp và kinh tế nông thôn là bộ phận quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng CNXH. Đồng thời, đó còn là nhiệm vụ chiến lược, là cơ sở góp phần đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, phát triển đất nước hài hoà và bền vững theo định hướng XHCN. Và, trước những thời cơ và thách thức mới, Đảng lãnh đạo đã xem xét, đánh giá tình hình và đưa ra những quyết sách mạnh mẽ, giải quyết kịp thời các vấn đề đang đặt ra.

Thiết nghĩ, thanh niên, trí thức, nông nghiệp là những chủ đề hết sức gần gũi, thường gặp trong đời sống hàng ngày cũng như trong công tác của mỗi đảng viên, do vậy, mỗi đảng viên cần ý thức rõ vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện Nghị quyết về thanh niên nói riêng, các Nghị quyết khác nói chung.

HX
 

Print
3695 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top