CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Hội nghị giao ban Chánh Văn phòng khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở VH,TT&DL sẽ tổ chức mỗi năm một lần. (03/10/2008)

3924 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Vừa qua, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị giao ban Chánh Văn phòng và tập huấn công tác thi đua, khen thưởng khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố năm 2008. Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm kết quả giải quyết kiến nghị tại Hội nghị giao ban Chánh Văn phòng năm 2007, ý kiến tham luận và kiến nghị của các đơn vị, địa phương, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã có ý kiến chỉ đạo.

Hội nghị giao ban Chánh Văn phòng và tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 đã diễn ra thành công, các ý kiến tham luận, kiến nghị của đơn vị, địa phương tập trung vào một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác Văn phòng và thi đua, khen thưởng. Trong đó có 19 ý kiến, kiến nghị: 06 kiến nghị thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng; 06 kiến nghị thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ Thi đua-Khen thưởng và 07 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ.

Các kiến nghị của đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền, Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua-Khen thưởng sẽ xem xét, giải quyết và có văn bản trả lời cho các đơn vị, địa phương. Các kiến nghị không thuộc thẩm quyền, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Về một số ý kiến cụ thể, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã nhất trí giao Văn phòng Bộ chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban Chánh Văn phòng khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch mỗi năm một lần. Văn phòng Bộ sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý của đơn vị, địa phương hoàn thiện mẫu báo cáo chung của Bộ; đẩy nhanh việc xây dựng, thống nhất ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cải tiến chế độ thông tin báo cáo theo Quy chế làm việc của Bộ.

Thứ trưởng yêu cầu Chánh Văn phòng các đơn vị, địa phương cần quan tâm hơn nữa việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung các báo cáo, đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ thông tin.

Thứ trưởng giao Văn phòng Bộ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng các đơn vị, địa phương; Tổng hợp các kiến nghị của đơn vị, địa phương về việc thống nhất ngày thành lập Ngành, đề xuất, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách công tác văn thư lưu trữ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động văn thư lưu trữ, đảm bảo thông tin được kịp thời, chính xác; Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Thông tư số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá-Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Năm 2008 tiếp tục thực hiện việc phân cụm thi đua như cũ, Thứ trưởng giao Vụ Thi đua-Khen thưởng nghiên cứu, đề xuất việc phân cụm thi đua, báo cáo lãnh đạo Bộ cho ý kiến để thống nhất thực hiện từ năm 2009.

T.H

Vừa qua, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị giao ban Chánh Văn phòng và tập huấn công tác thi đua, khen thưởng khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố năm 2008. Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm kết quả giải quyết kiến nghị tại Hội nghị giao ban Chánh Văn phòng năm 2007, ý kiến tham luận và kiến nghị của các đơn vị, địa phương, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã có ý kiến chỉ đạo.

Print
3924 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top