CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Đổi mới công tác thi đua trong toàn ngành Thể dục Thể thao

4157 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Sáng ngày 24/8, tại trụ sở Uỷ ban Thể dục Thể thao đã diễn ra cuộc họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Uỷ ban Thể dục Thể thao. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Vụ, đơn vị - thành viên của Hội đồng. Nội dung cuộc họp tập trung bàn về một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động thi đua các cụm TDTT, hoàn thiện quy chế làm việc của Hội đồng, xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các đơn vị thành viên trong thời gian tới.

Sáng ngày 24/8, tại trụ sở Uỷ ban Thể dục Thể thao đã diễn ra cuộc họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Uỷ ban Thể dục Thể thao. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Vụ, đơn vị - thành viên của Hội đồng. Nội dung cuộc họp tập trung bàn về một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động thi đua các cụm TDTT, hoàn thiện quy chế làm việc của Hội đồng, xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong thời gian tới.

Trước hết, nhằm kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng, Uỷ ban Thể dục Thể thao đã ra quyết định về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Uỷ ban Thể dục Thể thao mới. Những thành viên mới sẽ đóng góp tích cực về chuyên môn trên mọi mặt công tác thi đua của Ngành, góp phần tham mưu, tư vấn cho Hội đồng những đường hướng phát triển mới của phong trào thi đua. Tại cuộc họp, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng được xác định rõ ràng, từ đó nâng cao quan hệ, hiệu quả hoạt động của công tác thi đua khen thưởng.

Ngoài bàn bạc về việc tăng cường công tác thi đua tại các cụm địa phương, Hội đồng còn thảo luận đi đến thống nhất xây dựng tiêu chí thi đua theo khối đơn vị nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động thi đua giữa các Vụ, đơn vị và các Liên đoàn.

Đặc biệt trong thời gian tới, Hội đồng thi đua sẽ yêu cầu các cụm, khối thi đua phải tiến hành ký kết, giao ước thi đua và tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với Điều 3 của Nghị định 121/2005-NĐ-CP ngày 30/9/ 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều quy định về nguyên tắc thi đua.

Kết thúc cuộc họp, các thành viên trong Hội đồng đã có những ý kiến thống nhất về: dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng và bảng phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng; Khối các cụm thi đua TDTT địa phương vẫn giữ nguyên như cũ. Tuy nhiên, hình thức khen thưởng về số lượng cờ, bằng khen sẽ phụ thuộc chủ yếu vào khả năng hoàn thành các chỉ tiêu thi đua và đăng ký thi đua của các đơn vị. Đồng thời, Hội đồng cũng phân công rõ thành viên phụ trách từng cụm thi đua.

Những bước đổi mới tích cực, mạnh dạn của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Uỷ ban Thể dục Thể thao đã tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua của toàn Ngành trong thời gian tới. Chắc chắn phong trào thi đua ngày càng chất lượng, nghiêm túc, tránh hiện tượng thi đua mang tính hình thức.

 

Thu Phương.


Print
4157 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top