CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Đăk Lăk sẽ xây dựng quy hoạch phát triển văn hoá, thể thao và du lịch(26/06/2008)

3896 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Vừa qua, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với đồng chí Lữ Ngọc Cư - Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk. Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của tỉnh Đăk Lăk, ý kiến của Thứ trưởng Trần Chiến Thắng và đại diện các đơn vị của Bộ, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã đánh giá cao những cố gắng và kết quả đã đạt được của tỉnh Đăk Lăk. Bộ trưởng đã đề nghị UBND tỉnh Đăk Lăk xây dựng quy hoạch phát triển văn hoá, thể thao và du lịch của Tỉnh.

Vừa qua, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với đồng chí Lữ Ngọc Cư - Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk. Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của tỉnh Đăk Lăk, ý kiến của Thứ trưởng Trần Chiến Thắng và đại diện các đơn vị của Bộ, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã đánh giá cao những cố gắng và kết quả đã đạt được của tỉnh Đăk Lăk trong phát triển văn hoá, thể thao,du lịch, tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đã đề nghị UBND tỉnh Đăk Lăk xây dựng quy hoạch phát triển văn hoá, thể thao và du lịch của Tỉnh. Chú trọng làm tốt công tác bảo tồn, khai thác, phát huy các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể gắn với phát triển du lịch; công tác bảo vệ môi trường, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

Một số đề nghị của tỉnh Đăk Lăk, Bộ trưởng đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể về các vấn đề: xây dựng Bảo tàng Đăk Lăk, bảo tồn di sản cồng chiêng, hỗ trợ xe chuyên dùng thông tin lưu động, xây dựng buôn, làng cổ truyền thống, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ II.

Đối với đề nghị xây dựng trung tâm TDTT tỉnh, Bộ trưởng đã đề nghị Tỉnh Đăk Lăk xây dựng lại dự án xây dựng Trung TDTT thành dự án Trung tâm Văn hoá - Thể thao để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Còn việc tổ chức Năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên 2009 tại Đăk Lăk Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ hỗ trợ bằng các hoạt động cụ thể của các đơn vị trực thuộc Bộ tham gia với Tỉnh theo kế hoạch được phê duyệt. Trong đó, Bộ trưởng chỉ đạo giao cho Tổng cục TDTT đưa một số giải thể thao trong năm 2009 tổ chức thi đấu tại Đăk Lăk.

VPB

Print
3896 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top