CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Uỷ ban TDTT tiến tới Đại hội X của Đảng

6656 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Thực hiện Chỉ thị số 46- CT/TW ngày 06/02/2004 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 24/03/2005 của Đảng uỷ Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; hoà chung không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005, ngày 07/10, tại Uỷ ban TDTT, Đảng bộ Cơ quan Uỷ ban TDTT đã tiến hành Đại hội Đảng bộ tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X.

Thực hiện Chỉ thị số 46- CT/TW ngày 06/02/2004 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 24/03/2005 của Đảng uỷ Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; hoà chung không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005, ngày 07/10, tại Uỷ ban TDTT, Đảng bộ cơ quan Uỷ ban TDTT đã tiến hành Đại hội Đảng bộ tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X. Đại hội được tổ chức nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII từ đầu nhiệm kỳ đến nay; bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương lần thứ VI.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Đỗ Nguyên Phương, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương; Nguyễn Danh Thái, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT cùng đại diện các cơ quan hữu quan và đại biểu các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Uỷ ban TDTT.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hỷ, thay mặt Ban cán sự Đảng đã báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Uỷ ban TDTT nhiệm kỳ XVII đồng thời bổ sung phương hướng nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ. Báo cáo đã đánh giá những ưu điểm, thành tựu, những việc chưa làm được, cũng như các thuận lợi và khó khăn, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu biện pháp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong suốt nhiệm kỳ. Đặc biệt là hướng đi đúng đắn trong sự nghiệp phát triển TDTT của nước nhà thể hiện trong những đề án "Phát triển Thể dục thể thao cơ sở xã phường, thị trấn đến năm 2010", "Nâng cao tầm vóc và thể lực người Việt Nam bằng giải pháp dinh dưỡng và thể dục thể thao".

Tiếp theo, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái đã trình bày với Đại hội những thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt được trong thời gian qua. Trong năm qua, Đảng uỷ Cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Uỷ ban lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng bộ, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan trên các mặt quản lý nhà nước, tổ chức các hoạt động sự nghiệp và sản xuất kinh doanh.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ khối cơ quan Khoa giáo Trung ương lần thứ VI. Đồng thời Đại hội đã tiến hành bầu danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương lần thứ VI. Đại hội đã bầu ra danh sách gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Nhân dịp này, Đại hội đã tổ chức ủng hộ đồng bào bị bão lụt với tổng số tiền quyên góp được là 53.338.000 đồng. Đây là một nghĩa cử thể hiện truyền thống tốt đẹp "lá lành đùm lá rách" của nhân dân ta.

Sau hai ngày làm việc (họp trù bị và chính thức) nghiêm túc, chất lượng, Đại hội đã thành công tốt đẹp.
 

HX
 

Print
6656 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top