CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Đại hội Đảng bộ bộ phận Công ty Thể thao Việt Nam

5460 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác Đại hội Đảng, căn cứ kế hoạch của Đảng ủy cơ quan Ủy ban TDTT về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận, ngày 10/9/2005, Đảng bộ bộ phận Công ty Thể thao Việt Nam đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2005 - 2007. Tham dự Đại hội, ngoài các đồng chí đảng viên của Công ty còn có đồng chí Lê Quang Minh, Uỷ viên BCH Đảng bộ cơ quan Ủy ban TDTT, Chủ tịch Uỷ ban Kiểm tra Đảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Chánh Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn cơ quan Ủy ban TDTT.

Với tổng số 47 Đảng viên, trong đó có 41 Đảng viên chính thức, 5 Đảng viên dự bị và 1 đảng viên sinh hoạt tạm thời, phân bổ ở 3 chi bộ, trong nhiệm kỳ I (2003 - 2005), Đảng bộ bộ phận Công ty Thể thao Việt Nam đã luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Lãnh đạo Ủy ban TDTT, sự phối hợp hoạt động của các Chi bộ, các Vụ, Viện và các đơn vị trực thuộc Ủy ban. Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty đã luôn cố gắng xây dựng và củng cố khối đoàn kết vươn lên của toàn bộ Đảng viên trong Đảng bộ, lãnh đạo Công ty vượt qua những khó khăn thử thách, đạt được những kết quả quan trọng trong sản xuất và kinh doanh. Đảng bộ của Công ty trong nhiệm kỳ qua đã giữ vững được lập trường chính trị, họat động đúng điều lệ và nguyên tắc sinh hoạt của Đảng. Phần lớn các Đảng viên trong Đảng bộ nhiệm kỳ qua đã phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt. Đảng ủy đã phối hợp với chính quyền lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, đề ra các biện pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua công tác, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do Ủy ban TDTT giao.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2003 - 2005 và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ, bộ phận Công ty thể thao Việt Nam nhiệm kỳ 2005 - 2007, chỉ ra những việc đã làm được, những việc chưa làm được, những mặt mạnh, mặt yếu cũng như các thuận lợi và khó khăn, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu biện pháp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ nhiệm kỳ lần thứ II. Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ qua như một số đồng chí lãnh đạo trong Đảng ủy còn thiếu kinh nghiệm chỉ đạo điều hành, Đảng ủy còn thiếu kiên quyết trong việc chỉ đạo công tác kiện toàn bộ máy Công ty. Một số mặt của công tác cũng chưa được Đảng ủy chỉ đạo sâu sát như công tác sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng, công tác truy thu nợ cũ nên kết quả thực hiện còn nhiều hạn chế.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ mới nhiệm kỳ 2005 - 2007 gồm 5 đồng chí là Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Hải Đăng, Phạm Thị Huệ, Bùi Duy Nghĩa và Bùi Thanh Hương. Nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ mới sẽ có rất nhiều khó khăn và thách thức như: Tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức hoạt động Công ty theo đề án cổ phần hóa đã được Ủy ban TDTT phê duyệt; ổn định sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy và lãnh đạo Ủy ban TDTT. Bên cạnh đó, một nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ nhiệm kỳ II cũng đề ra là chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng viên mới, theo dự kiến Đảng bộ sẽ kết nạp từ 5 đồng chí ưu tú trở lên vào Đảng; kiện toàn công tác tổ chức cán bộ công ty, nâng cao vai trò công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng cũng như công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Ban Chấp hành Đảng bộ mới hứa sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí trong Đảng, nêu cao tinh thần tự chủ, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm lãnh đạo Công ty và các tổ chức quần chúng thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch được Đảng bộ cấp trên và Lãnh đạo Ủy ban TDTT giao.
 


Thái Dương
 

Print
5460 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top