CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Đại hội Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ nhất(23/05/2008)

3508 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Trong 2 ngày 21 và 22/5, Đại hội Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ nhất đã diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đại hội lần này sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và cũng là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ III và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X.

Trong 2 ngày 21 và 22/5, Đại hội Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ nhất đã diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Được tổ chức trong bối cảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới được thành lập, đang trong quá trình ổn định tổ chức; triển khai thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, Đại hội lần này sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và cũng là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ III và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X. Đại hội đã vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Danh Thái - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường thực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Hoàng Thị Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam cùng lãnh đạo Công đoàn Bộ qua các thời kỳ, các Vụ, đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị kết nghĩa.

Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-CĐVC ngày 15/02/2008 của Ban thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Công đoàn cơ quan Tổng cục Du lịch, Công đoàn cấp trên cơ sở Ủy ban Thể dục thể thao và Công đoàn cấp trên cơ sở Bộ Văn hóa - Thông tin. Hiện tại, Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 69 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 7.500 đoàn viên. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm nhiều chuyên môn ở các lĩnh vực khác nhau nhưng đại đa số có phẩm chất chính trị tốt, có học vấn và trình độ chuyên môn. Đại hội đã nghe BCH lâm thời Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Bộ trong thời gian vừa qua và đề ra phướng hướng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I nhiệm kỳ

2008 - 2013  (Ảnh: Y Trang)Trong phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2008–2013 đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và những chỉ tiêu rất cụ thể như nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, ra sức thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động và tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động... với một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% cán bộ, đoàn viên hàng năm được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết và chủ trương công tác Công đoàn; phấn đấu có từ 90% trở lên đoàn viên xuất sắc đạt tiêu chuẩn cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, 90% Công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn Công đoàn cơ sở vững mạnh; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị (Đại hội) cán bộ công chức; 90% cán bộ Công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn. Tại Đại hội, 213 đại biểu đại diện cho hơn 7.000 đoàn viên đã bầu ra 25 đồng chí thuộc 3 ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch có đủ năng lực, phẩm chất vào BCH khoá I.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Danh Thái, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Thường trực đã biểu dương những cố gắng của Công đoàn Bộ trong thời gian vừa qua, nhất là việc chủ động triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Trong nhiệm kỳ này, Đảng uỷ Bộ sẽ tăng cường công tác chỉ đạo các cấp uỷ, đảng viên đối với hoạt động công đoàn nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn của Bộ ngày càng phát triển. Thứ trưởng cũng đề nghị Công đoàn Bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: làm tốt công tác phát triển đoàn viên mới; đổi mới về nội dung và hình thức các phong trào thi đua của Công đoàn, đặc biệt là cuộc vận động "Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh", xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu". Công đoàn cơ sở cần bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị để cụ thể hoá nội dung, tiêu chuẩn cũng như hình thức thi đua phù hợp với đặc điểm của đơn vị.

T.Dương
 

Print
3508 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top