TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin TDTT nhiệm kỳ 2020-2022

3938 Lượt xem

Chiều nay (13/3), tại Tổng cục TDTT, Chi bộ Trung tâm Thông tin TDTT đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự Đại hội có các đồng chí Đàm Quốc Chính - Bí Thư Chi Bộ, Giám Đốc Trung tâm Thông tin TDTT cùng toàn thể đảng viên của Trung tâm. Đồng chí Phạm Gia Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đảng bộ Tổng cục TDTT đã tới dự và chỉ đạo tại Đại hội.

Image

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng cục TDTT Phạm Gia Huy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: VDuy)

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2022 do đồng chí Bí Thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin TDTT Đàm Quốc Chính trình bày. Báo cáo tập trung phân tích, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2022.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Trung tâm Thông tin TDTT đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãn đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác của Trung tâm có nhiều chuyển biến, đổi mới theo hướng hiệu quả, khoa học hơn. Bộ máy tổ chức của đơn vị ngày càng được kiện toàn và phát huy tác dụng, nội bộ đoàn kết, đồng lòng trong công việc. Trong số những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua Chi bộ Trung tâm Thông tin TDTT đã nỗ lực chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Với chức năng là đơn vị sự nghiệp tham mưu, triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nhà nước của ngành, Chi bộ Trung tâm đã nỗ lực chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển hạ tầng Công nghệ Thông tin; tiếp tục xây dựng và triển khai vận hành hệ thống thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành TDTT; phối hợp triển khai các Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin của Bộ VHTTDL; quản trị vận hành hệ thống thông tin quản lý VĐV; xây dựng hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước; tham vào các sự kiện lớn của ngành TDTT như: phối hợp tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII; tham gia và hoàn thành nhiệm vụ của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 18 tại Hàn Quốc và SEA Games 30 tại Philippines.

Bên cạnh đó, Chi bộ tập trung chỉ đạo, lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, viên chức, kỹ sư nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của Trung tâm. Đồng thời, với vai trò là đơn vị chủ trì thực hiện chương trình 4, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phối hợp với Văn phòng Ban điều hành Đề án 641 triển khai Đề án chương trình 4 "Chương trình tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2011-2030". Chi bộ Trung tâm đảo bảo duy trì sinh hoạt đảng theo quy định. Chi bộ thường xuyên thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm.

Cùng với những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm đơn cử như hình thức sinh hoạt thường kỳ tuy đã có những cải tiến nhưng còn mang tính chất sinh hoạt chuyên môn, chưa tổ chức được nhiều các buổi sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Chi bộ chưa tìm ra những giải pháp hữu hiệu để chỉ đạo Trung tâm thực hiện nhằm cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức trong đơn vị. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đôi khi còn thiếu kiên quyết, chưa kịp thời, còn nể nang nên một số cán bộ, đảng viên chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Việc lãnh đạo chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ chưa được quan tâm đúng mức; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai có phân công, có phụ trách, tuy nhiên đối với công việc cụ thể thì chưa phân định rõ người chịu trách nhiệm dẫn đến hiệu quả công việc chưa đạt được như mong muốn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Chi bộ Trung tâm Thông Tin TDTT đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 -2022 với 9 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2020 -2022 chú trọng công tác xây dựng các văn bản, các chương trình, đề án đảo bảo chất lượng và đúng tiến độ; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các dự án triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin; Đẩy mạnh việc tự chủ các phòng, ban, xây dựng mô hình tự chủ đối với phòng cơ sở dữ liệu và dịch vụ theo hướng phát triển kinh tế truyền thông thể thao; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phân cấp quản lý và đề cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ phận; chú trọng xây dựng nền tảng công nghệ thông tin, đào tạo nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của Tổng cục và Trung tâm; Tích cực triển khai thông tin tuyên truyền vè các sự kiện lớn của ngành. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo, sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại SEA Games 31 năm 2021 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Tăng cường công tác phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Bộ, Tổng cục TDTT trong việc tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của ngành; Tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước của ngành TDTT; xây dựng, vận hành hiệu quả chính phủ điện tử của ngành theo yêu cầu của Bộ VHTTDL và Chính phủ. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thông tin - tuyên truyền về các hoạt động của ngành. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác nhân sự của Trung tâm nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Báo cáo Tổng kết hoạt động của Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2017 -2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020 -2022 đã nhận được sự nhất trí, đồng thuận cao từ các đảng viên tham dự Đại hội. Các ý kiến tham luận tập trung vào công tác nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước của ngành TDTT cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng Công nghệ thông tin cũng như khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành...

Image

Chi bộ đã bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2020- 2022 (Ảnh: VDuy)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Gia Huy – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng cục TDTT hoàn toàn nhất trí và đồng tình với các báo cáo cũng như các ý kiến đóng góp tại Đại hội; đồng thời biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Chi uỷ, Chi bộ Trung tâm Thông tin TDTT nhiệm kỳ 2017-2020 trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phạm Gia Huy cũng đề nghị "Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, bởi vậy cần phải làm rõ các nhiệm vụ về phát triển dịch vụ tăng nguồn thu cho đơn vị, nhằm nâng cao đời sống cán bộ, viên chức của Trung tâm. Để làm được điều đó cần khẳng định vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phó Bí thư thường trực Phạm Gia Huy cũng đề nghị Chi bộ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới toàn thể đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 CT-TW; Tăng cường công tác quản lý đảng viên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, các quy định của Đảng; Chăm lo tổ chức công đoàn, qua đó chăm lo đời sống cán bộ, đảng viên, tiếp tục giáo dục và phát triển quần chúng ưu tú vào đội ngũ của Đảng.

Sau một thời gian làm việc tập trung, nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin TDTT nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã khép lại thành công theo đúng yêu cầu quy định. Đại hội đã thống nhất và bầu Ban chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2022; bầu Bí Thư, Phó Bi thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục TDTT nhiệm kỳ 2020 -2025.

VD
 

Print
3938 Đánh giá bài viết này:
3.0

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top