CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Công tác kiểm tra việc tuyển chọn, đào tạo VĐV trẻ, VĐV năng khiếu và việc phong cấp VĐV, huấn luyện viên.(

8594 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Thời gian vừa qua công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ, vận động viên năng khiếu và việc phong cấp cho vận động viên, huấn luyện viên tuy đã đi vào nền nếp nhưng vẫn còn những mặt hạn chế dẫn đến việc tuyển chọn, đào tạo những vận động viên trẻ, vận động viên năng khiếu không đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu, việc phong cấp cho vận động viên, huấn luyện viên chưa chính xác, tạo dư luận không tốt ảnh hưởng tới uy tín của Ngành và gây tâm lý ức chế, bất bình của những vận động viên, huấn luyện viên chân chính.

Thời gian vừa qua công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ, vận động viên năng khiếu và việc phong cấp cho vận động viên, huấn luyện viên tuy đã đi vào nền nếp nhưng vẫn còn những mặt hạn chế dẫn đến việc tuyển chọn, đào tạo những vận động viên trẻ, vận động viên năng khiếu không đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu, việc phong cấp cho vận động viên, huấn luyện viên chưa chính xác, tạo dư luận không tốt ảnh hưởng tới uy tín của Ngành và gây tâm lý ức chế, bất bình của những vận động viên, huấn luyện viên chân chính.
Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể chỉ đạo Thanh tra Uỷ ban thể dục thể thao xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác này ở Trung ương và yêu cầu thanh tra các Sở thể dục thể thao hoặc Sở Văn hoá-Thông tin và Thể dục thể thao tiến hành kiểm tra công tác này ở địa phương.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2005, Thanh tra Uỷ ban sẽ thành lập 02 Tổ tiến hành kiểm tra công tác tuyển chọn, đào tạo, vận động viên trẻ, vận động viên năng khiếu và việc phong cấp vận động viên, huấn luyện viên năm 2004 tại các đơn vị trực thuộc Uỷ ban. Trong đó có sự đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với Thanh tra Sở TDTT thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh kiểm tra việc tuyển chọn, đào tạo, vận động viên trẻ, vận động viên năng khiếu tại địa phương. Qua đó sẽ nắm chắc số lượng vận động viên trẻ, vận động viên năng khiếu được tuyển chọn, đào tạo trong năm 2004 và số lượng vận động viên, huấn luyện viên được phong cấp trong năm 2004 tại các đơn vị trực thuộc Uỷ ban. Đồng thời, đánh giá đúng thực trạng việc tuyển chọn, đào tạo, vận động viên trẻ, vận động viên năng khiếu và việc phong cấp vận động viên, huấn luyện viên, cũng như tìm được nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý, góp phần thực hiện nghiêm những quy định đối với tuyển chọn, đào tạo, vận động viên trẻ, vận động viên năng khiếu và việc phong cấp vận động viên, huấn luyện viên.
Sau đó, Thanh tra Uỷ ban sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra của Thanh tra Uỷ ban và Thanh tra các Sở thể dục thể thao, Sở Văn hoá-Thông tin và Thể dục thể thao, đánh giá đúng thực trạng, phân tích nguyên nhân, kiến nghị biện pháp xử lý những trường hợp sai phạm, đề xuất giải pháp khắc phục; tham mưu giúp Lãnh đạo Uỷ ban tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ, vận động viên năng khiếu và việc phong cấp vận động viên, huấn luyện viên.


Quang Vinh
 

Print
8594 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top