CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Cổ phần hoá Công ty Thể thao Việt Nam

4606 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Sáng ngày 13/4/2006, tại Uỷ ban Thể dục Thể thao, Phó Chủ nhiệm Huỳnh Vĩnh Ái đã chủ trì buổi họp của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty Thể thao Việt Nam. Buổi họp xoay quanh các vấn đề thực hiện cổ phần hoá cho Công ty Thể thao Việt Nam - Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Uỷ ban Thể dục Thể thao.

Sáng ngày 13/4/2006, tại Uỷ ban Thể dục Thể thao, Phó Chủ nhiệm Huỳnh Vĩnh Ái đã chủ trì buổi họp của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty Thể thao Việt Nam.

Công ty Thể thao Việt Nam là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Uỷ ban Thể dục Thể thao và hiện nay đang xây dựng phương án để thực hiện cổ phần hoá. Trong cuộc họp này, đại diện Công ty đã báo cáo tình hình chung về mọi mặt với Uỷ ban Thể dục Thể thao và nhất là giá trị tài sản của Công ty đã quyết toán trước khi được thực hiện cổ phần hoá.

Theo dự án, Công ty sẽ có tên là Công ty Thể dục Thể thao Việt Nam và giữ nguyên ngành nghề mà Công ty Thể thao Việt Nam đã đăng ký. Các ngành nghề khác cần bổ sung Công ty sẽ triển khai đăng ký khi cần thiết. Công ty sẽ áp dụng hình thức cổ phần hoá: Giữ nguyên phần vốn Nhà nước và phát hành thêm cổ phiếu.

Tại buổi họp, ông Bùi Duy Nghĩa - Giám đốc Công ty đã nói rõ về tỷ lệ cổ phần của cổ đông. Tỷ lệ được Công ty đề ra dựa theo tỷ lệ của Bộ Lao động và thương binh xã hội và theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định mệnh giá cổ phần thống nhất là 10.000 VND/cổ phần. Theo tỷ lệ dự kiến, cổ phần Nhà nước sẽ sở hữu 6,4 tỷ đồng, chiếm 51%; Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 2,8 tỷ đồng (23%), trong đó, giá trị cổ phần bán chậm trả cho người nghèo còn đang được bàn bạc, giá trị cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên được ưu tiên đối với những cán bộ có thâm niên công tác tại Công ty; Cổ phần phổ thông bán cho CBCNV là 1,9 tỷ đồng (15%); 1,2 tỷ đồng (10%) là số cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp. Như vậy, Công ty cổ phần sẽ có vốn điều lệ là 12,5 tỷ đồng. Tuỳ theo tình hình phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, Công ty phát hành thêm cổ phiếu và tăng vốn điều lệ lên nhằm thu hút vốn đầu tư, mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh.

Các thành viên đã cùng nhau xác định những điều kiện khó khăn và thuận lợi của Công ty trước khi thực hiện cổ phần hoá. Tại đây, các thành viên đã được nghe và đóng góp ý kiến về phương án sản xuất kinh doanh mà Công ty đã xây dựng: kỹ thuật công nghệ, nguồn nhân lực, chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính và xây dựng chỉ tiêu tài chính đến năm 2010 rất cụ thể. Công ty còn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phương án và tổ chức bộ máy quản lý.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các thành viên và dự án cổ phần hoá của Công ty, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao đã hoan nghênh tinh thần tích cực của tập thể cán bộ Công ty. Phó Chủ nhiệm còn nhấn mạnh, thực hiện cổ phần hoá phải "minh bạch, rõ ràng và dân chủ". Đồng thời, Phó Chủ nhiệm yêu cầu Công ty cũng cần hoàn chỉnh lại dự án hơn nữa, tránh những mục chỉ ghi định hướng mà cần ghi rõ cụ thể.
 

HX
 

Print
4606 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top