TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin TDTT sẽ gồm 7 phòng chức năng(16/09/2008)

3613 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Sáng ngày 16/9/2008, tại trụ sở Tổng cục TDTT, Trung tâm Thông tin TDTT đã báo cáo Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm. Dự họp có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Vương Bích Thắng cùng các thành viên trong tổ thư ký.

PTC trưởng Vương Bích Thắng (Ảnh: Y Trang)
Sáng ngày 16/9/2008, tại trụ sở Tổng cục TDTT, Trung tâm Thông tin TDTT đã báo cáo Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm. Dự họp có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Vương Bích Thắng cùng các thành viên trong tổ thư ký.

Sau khi nhận được ý kiến đóp góp của các thành viên dự họp, bản dự thảo Quyết định sẽ được chỉnh sửa, sau đó trình xin ý kiến của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Theo đó, Trung tâm Thông tin TDTT là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục TDTT, thực hiện chức năng thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hoá quản lý hành chính phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục TDTT và thông tin, tuyên truyền về TDTT.

Toàn cảnh buổi họp (Ảnh: Y Trang)


Cũng theo Dự thảo, Trung tâm Thông tin TDTT sẽ gồm có 7 phòng chức năng (Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Quản trị Trang tin điện tử TDTT; Phòng Kỹ thuật và quản trị hệ thống; Phòng Quảng trị cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Phòng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ; Phòng chuyển giao công nghệ và dịch vụ); thực hiện 15 nhiệm vụ, quyền hạn: Trình Tổng cục trưởng quy hoạch, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức, phối hợp với các cơ quan có liên quan để thu thập, lưu trữ xử lý thông tin, quản lý và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của các đơn vị thuộc Tổng cục; Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước của Tổng cục TDTT; Xây dựng, quản lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, tác nghiệp của Tổng cục TDTT; bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin; Xây dựng và triển khai các chương trình ứng dụng dùng chung và tích hợp các hệ thống thông tin trong ngành TDTT theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục TDTT và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu thông tin điện tử của Tổng cục TDTT; Chủ trì xây dựng, quản lý hoạt động Cổng Thông tin điện tử TDTT Việt Nam; tổ chức triển khai bảo đảm kỹ thuật cho việc cung cấp dịch vụ hành chính công; Thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền các hoạt động TDTT theo quy định của pháp luật; Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin, tư liệu và ứng dụng CNTT theo quy định; Thực hiện hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin và truyền thông trong lĩnh vực TDTT theo kế hoạch của Tổng cục TDTT và theo quy định của pháp luật; Nghiên cứu, ứng dụng CNTT trong lĩnh vực TDTT theo quy định của pháp luật; Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật; Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật; Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT phân công.
 

A.T
 

Print
3613 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top