CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Cơ cấu lại hệ thống các giải TDTT quần chúng(15/05/2008)

3420 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Bên cạnh các hoạt động thể thao thành tích cao, hàng năm, hệ thống các giải TDTT quần chúng cũng được tổ chức từ cấp cơ sở đến toàn quốc. Trong xu thế hội nhập của đất nước có nhiều đổi mới như hiện nay, hệ thống các giải thi đấu TDTT quần chúng này đã bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục. Chính vì vậy, việc cơ cấu lại hệ thống tổ chức giải sao cho hợp lý là một yêu cầu cần thiết.

Bên cạnh các hoạt động thể thao thành tích cao, hàng năm, hệ thống các giải TDTT quần chúng cũng được tổ chức từ cấp cơ sở đến toàn quốc. Trong xu thế hội nhập của đất nước có nhiều đổi mới như hiện nay, hệ thống các giải thi đấu TDTT quần chúng này đã bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục.

Hiện tại, hệ thống giải TDTT quần chúng bao gồm 3 nhóm chính là các Đại hội TDTT quần chúng; Hội thi Thể thao, Văn hóa có quy mô khu vực, toàn quốc và hệ thống thi đấu từng môn thể thao quần chúng, trong đó, có những giải được tổ chức hàng năm và có những giải được tổ chức theo chu kỳ 2 năm /lần.

Lãnh đạo TC TDTT và các Vụ, đơn vị chức năng đã làm việc với Vụ TDTT quần chúng về hệ thống giải thi đấu (Ảnh: Y Trang)


Không giống như hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao là ở từng môn có hệ thống giải rõ ràng và đối tượng của thể thao thành tích cao là các VĐV chuyên nghiệp, TDTT quần chúng lại bao gồm nhiều hệ thống các giải đấu cho nhiều đối tượng khác nhau như học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người khuyết tật.... Một số môn thể thao như Vovinam cũng cần xây dựng cho mình một hệ thống giải đấu hoàn chỉnh từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia, tiến đến tổ chức giải quy mô khu vực, châu lục và thế giới. Cùng với đó, nhiều môn thể thao dân tộc mới được khôi phục và phát triển đã khiến việc cơ cấu lại hệ thống tổ chức giải sao cho hợp lý là một yêu cầu cần thiết.

Trong cuộc họp với lãnh đạo Tổng cục TDTT và các đơn vị chức năng của Tổng cục mới đây, Vụ TDTT quần chúng đã đưa ra dự kiến hệ thống các giải thi đấu TDTT quần chúng, trong đó định hướng tổ chức các giải thể thao cho mọi người theo hướng tổ chức các giải thể thao dưới hình thức Hội thi (bao gồm nhiều môn và nội dung thi); kết hợp tổ chức thi đấu các môn thể thao với hoạt động biểu diễn văn hoá văn nghệ; tăng cường công tác xã hội hoá, công tác tổ chức và điều hành các giải đấu TDTT cho mọi người. Ttheo đó Tổng cục TDTT và Vụ TDTT quần chúng chỉ phê duyệt điều lệ, kiểm tra, giám sát còn các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao chi kinh phí tổ chức.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã đề nghị Vụ TDTT quần chúng phối hợp với các Vụ, đơn vị khác thuộc Tổng cục TDTT nghiên cứu việc đưa một số môn TDTT quần chúng vào nhà trường hoặc tổ chức trong các Hội thi, chưa cần nâng cấp các môn này thành một môn thi đấu chính thức trong hệ thống thi đấu cấp quốc gia. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện dần hệ thống thi đấu các giải TDTT quần chúng từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia. Tuỳ theo mức độ cần thiết mà có thể tổ chức một số Hội thi và Đại hội TDTT theo chu kỳ 2 năm/lần để phù hợp với tình hình đất nước hiện nay.

Để hệ thống các giải TDTT quần chúng được sớm ban hành, Phó Tổng cục trưởng đã đề nghị Vụ TDTT quần chúng sớm nghiên cứu, xây dựng tờ trình và dự thảo Quyết định để trình lên lãnh đạo Bộ.

T.Dương

 

Print
3420 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top