TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Chính phủ thông qua Chương trình "Nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam"

5526 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Chương trình Nâng cao thể lực thể lực và tầm vóc người Việt Nam đưa ra mục tiêu: chăm sóc đồng bộ về dinh dưỡng, thể dục thể thao và lối sống đối với lứa tuổi từ 6 đến 18 tuổi, giúp cho thể lực và tầm vóc người Việt Nam được cải thiện rõ rệt trong 25 năm tới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Sáng qua 30-6, trong phiên họp thường kỳ tháng 6, Chính phủ đã nghe Uỷ ban Thể dục Thể thao (TDTT) báo cáo về Chương trình "Nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam" bằng giải pháp dinh dưỡng và thể dục thể thao.

Thay mặt Uỷ ban TDTT, cơ quan soạn thao chương trình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Nguyễn Danh Thái đã báo cáo trước Chính phủ về nội dung tóm tắt của chương trình. Sau khi nghe các thành viên Chính phủ đóng góp ý kiến, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ kết luận. Phó Thủ tướng đánh giá cao về sự cần thiết và ý nghĩa của chương trình, hoan nghênh sự chuẩn bị tích cực của Uỷ ban TDTT và các cơ quan liên quan trong việc soạn thảo Chương trình, đồng thời yêu cầu Uỷ ban TDTT tiếp thu các ý kiến đóng góp tại phiên họp, bổ sung hoàn thiện chương trình để Chính phủ sớm phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện. Chương trình Nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam là một chương trình lớn, dài hạn và có tác động khá toàn diện, đặc biệt là tới thế hệ thanh thiếu niên, nguồn nhân lực tương lai của đất nước. Trong những năm qua, cùng với những thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước, kinh tế đi lên, đời sống nhân dân được cải thiện, tầm vóc và thể lực người dân Việt Nam đã có sự tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, so với tiêu chuẩn chung của các nước trong khu vực và trên thế giới, thể lực và tầm vóc ngưòi Việt Nam còn khiêm tốn. Tình trạng trên do một số nguyên nhân như: đa số các gia đình chưa ý thức đầy đủ và quan tâm đúng mức tới việc chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em, bỏ lỡ thời kỳ phát triển thuận lợi về tầm vóc con người...

Để khắc phục tình trạng đó, Chương trình Nâng cao thể lực thể lực và tầm vóc người Việt Nam đưa ra mục tiêu: chăm sóc đồng bộ về dinh dưỡng, thể dục thể thao và lối sống đối với lứa tuổi từ 6 đến 18 tuổi, giúp cho thể lực và tầm vóc người Việt Nam được cải thiện rõ rệt trong 25 năm tới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tạo cơ sở tốt cho hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ an ninh quốc phòng. Giải pháp chính được chương trình tập trung thực hiện là thông qua dinh dưỡng và thể dục thể thao, can thiệp trực tiếp tới hệ xương và các chức năng khác của cơ thể để phát triển các tố chất thể lực và tầm vóc thân thể. Thời gian thực hiện của chương trình là từ năm 2005 - 2030, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 2005 - 2010, thí điểm các giải pháp đồng bộ về dinh dưỡng và thể dục thể thao và giai đoạn 2011 - 2020, giai đoạn 2021 - 2030, phổ cập rộng rãi các giải pháp đồng bộ về dinh dưỡng và thể dục thể thao trong các trường học và toàn xã hội.

Chương trình Nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam gồm 4 nhóm đề án lớn. Nhiệm vụ triển khai chương trình liên quan đến nhiều Bộ, ngành, địa phương trong toàn quốc, trong đó có Uỷ ban TDTT cùng Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Dân số và Bảo vệ trẻ em Việt Nam là những đơn vị có trách nhiệnm chính trong việc triển khai Chương trình. Uỷ ban TDTT là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chương trình.

Theo Thể thao hàng ngày
 

Print
5526 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Liên kết

Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top