CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VH,TT&DL xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2008(04/07/2008)

3616 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Trong 6 tháng đầu năm 2008, ngành VH,TT&DL cùng với nhân dân cả nước đứng trước những khó khăn, thác thức lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, ngành VH,TT&DL cả nước đã có nhiều cố gắng, đạt được những thành tựu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm và trọng tâm công tác 6 tháng đầu năm 2008.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: TT)
Sáng nay (3/7/2008), tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2008 đối với các đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2008, ngành VH,TT&DL cùng với nhân dân cả nước đứng trước những khó khăn, thác thức lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, ngành VH,TT&DL cả nước đã có nhiều cố gắng, đạt được những thành tựu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm và trọng tâm công tác 6 tháng đầu năm 2008.

Trong đó, việc kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan quản lý, tham mưu trực thuộc Bộ, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp thuộc Bộ căn bản đã hoàn tất.

Hoạt động VH,TT&DL được tổ chức sổi nổi, rộng khắp, đa dạng về hình thức, hẫp dẫn về nội dung, phục vụ các sự kiện chính trị của đất nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hoá, tập luyện TDTT của nhân dân, kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, bảo vệ Tổ quốc.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: TT)


Trong 6 tháng cuối năm, Bộ VH,TT&DL đã xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội năm 2008 và các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững theo sự chỉ đạo của Chính phủ và các chỉ tiêu phát triển theo kế hoạch công tác của Bộ năm 2008.

Hoàn thành xây dựng chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự của các cơ quan quản lý Nhà nước và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sớm kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống cơ quan quản lý Ngành từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Tập trung hoàn hiện các đề án, văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu qủa các mục tiêu thuộc các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2008; công tác xã hội hoá hoạt động VT,TT&DL theo Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.

Tập trung chỉ đạo tổ chức Diễn đàn du lịch ASEM tháng 9/2008 tại Việt Nam; hoàn thiện công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn du lịch ASEAN 2009, TRAVEX 2009 và công tác chuẩn bị đăng cai tổ chức ASIAN Indoor Games 3 năm 2009.

Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hoá các dân tộc thiểu số trong kế hoạch: Ngày hội giao lưu bản sắc văn hoá vùng, miền toàn quốc hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà nội; Ngày hội văn hoá các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VI tại Bắc Giang; Ngày hội VT,TT&DL dân tộc Khmer Nam Bộ lần thứ IV tại Cần Thơ.

Tích cực chuẩn bị lực lượng, chỉ đạo thi đấu, phấn đấu giành huy chương tại Olympic, Paralympic Bắc Kinh 2008, chuẩn bị tốt lực lượng tham dự SEA Games 25 và ASIAN Indoor Games 3.

Hướng dẫn các địa phương tiến hành Đại hội TDTT các cấp hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI; Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vòng chung kết Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VII năm 2008.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động VH,TT&DL; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về VH,TT&DL và gia đình.

Khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn bản hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Chương trình hành động quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình. Đặc biệt coi trọng công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy và hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về gian đình ở địa phương.

Hồng Xiêm
 

Print
3616 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top