CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

4247 Lượt xem

Bộ VHTTDL đã ban hành công văn số 2711/BVHTTDL-VHCS gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid- 19.

Theo đó, Bộ VHTTDL tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nêu cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Đồng thời, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân làm tốt; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Nhằm ngăn chặn các thông tin xấu độc, sai sự thật và xuyên tạc về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên không gian mạng, Bộ VHTTDL đã ban hành công văn số : 2700/BVHTTDL-VHCS yêu cầu Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng các hình thức cổ động trực quan như: trên pa nô, áp phích, bảng điện tử, triển lãm…; đồng thời, tiếp tục sử dụng nguồn tranh cổ động về phòng, chống dịch COVID-19 do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL đã cung cấp để thực hiện trên các phương tiện nêu trên.

Đồng thời các Sở VHHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức thực hiện hoặc lồng ghép các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Các Sở phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn giới thiệu các nghệ sỹ có uy tín trong các đơn vị nghệ thuật của địa phương và các nghệ sỹ đang hoạt động trên địa bàn để tổ chức xây dựng các video clip, sáng tác ca khúc, tiểu phẩm sân khấu nhằm tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Nhà nước, những kết quả đạt được và định hướng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội nhằm tạo sự lan tỏa các thông điệp, hiệu ứng tích cực, gương người tốt việc tốt, chia sẻ khó khăn, đoàn kết trong phòng, chống dịch.

KC

Print
4247 Đánh giá bài viết này:
3.0

Contact author

x

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top