CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTT&DL sẽ xây dựng trụ sở(06/08/2008)

3894 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Đó là một trong những vấn đề mà Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Danh Thái đã có ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ ngày 04/8/2008. Thứ trưởng Thường trực giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính thống nhất phương án xây dựng trụ sở của Bộ tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Đó là một trong những vấn đề mà Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Danh Thái đã có ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ ngày 04/8/2008. Thứ trưởng Thường trực giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính thống nhất phương án xây dựng trụ sở của Bộ tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực thay mặt lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Chiến Thắng sẽ chỉ đạo Cục Hợp tác quốc tế và Tổng cục Du lịch hoàn thiện kế hoạch tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Việt Nam trên các kênh truyền hình thế giới, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Thứ trưởng Thường trực giao Tổng cục TDTT chỉ đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, Quy chế làm việc của đơn vị trình lãnh đạo Tổng cục xem xét, ban hành.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương hoàn tất quy trình bổ nhiệm lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, báo cáo Ban Cán sự, đồng thời lập dự thảo văn bản của Bộ gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc không chuyển 5 doanh nghiệp của Bộ sang Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thứ trưởng Thường trực yêu cầu Trung tâm tin học khẩn trương xây dựng Đề án triển khai thực hiện việc kết nối với Cổng điện tử của Chính phủ, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Vụ Kế hoạch, Tài chính thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể: Chủ động làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch ngân sách năm 2009 của Bộ, kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; Thực hiện đúng, đầy đủ quy trình xây dựng văn bản của Bộ giao Vụ thực hiện.

Giao Bộ phận Cải cách hành chính rà soát, báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định việc kiện toàn các Ban soạn thảo xây dựng các văn bản, đề án của Bộ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hợp Kiên
 

Print
3894 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top