CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL phê duyệt Đề án tuyên truyền hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch giai đoạn 2008 - 2011.(02/07/2008)

3695 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Vừa qua (ngày 23/6/2008), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2794/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án tuyên truyền hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch giai đoạn 2008-2011. Đề án được xây dựng và triển khai nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội giai đoạn 2008 - 2-11. Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ của chương trình hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Vừa qua (ngày 23/6/2008), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2794/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án tuyên truyền hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch giai đoạn 2008-2011.

Đề án được xây dựng và triển khai nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội giai đoạn 2008 - 2-11. Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ của chương trình hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Theo Đề án đó, với các hình thức tuyên truyền là trực tiếp và gián tiếp hay sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động nghiệp vụ, các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch được tuyền tải tới các đối tượng là các tầng lớp nhân dân ở trong, ngoài nước và bạn bè quốc tế nhằm huy động sức mạnh tổng hợp tham gia xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch.

Tất cả các báo, tạp chí, đài phát thanh, phát hình, đơn vị hoạt động nghệ thuật hay các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao ở trung ương và địa phương đều tham gia tuyên truyền. Hoạt động tuyên truyền này nhằm mục đích khẳng định vị trí, vai trò của văn hoá, thể thao và du lịch trong quá trình phát triển đất nước, đồng thời, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và văn hoá Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Hợp Kiên
 

Print
3695 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top