TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018

2200 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với phương châm hành động "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả", Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Chương trình hành động của Bộ VHTTDL nhằm chỉ đạo và điều hành thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch năm 2018 thông qua các nhiệm vụ, giải pháp.

Theo đó, chương trình hành độ của Bộ VHTTDL sẽ tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Trong đó, tập trung tăng cường thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công vụ; Đẩy mạng triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch hành động triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ; Chương trình hành động của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, duy trì tốt liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ qua trục liên thông Chính phủ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Tạo động lực và áp lực, chuyển biến thái độ xử lý gắn với trách nhiệm chính trị trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu; Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức thực hiện nghiêm các Luật và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành đảm bảo tính thượng tôn pháp luật.

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 trong toàn ngành; Lập kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019-2020 theo đúng chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Tập trung triển khai các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Nâng cao quản lý các cơ sở đào tạo; Thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; Mở rộng, chủ động, tăng cường hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch; Tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, xúc tiến du lịch, tăng cường hoạt động thể thao thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và truyền thông..

Quản lý tốt các hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát huy di sản văn hóa, các giá trị văn hóa dân tộc và các hoạt động văn hóa nghệ thuật; Chú trọng tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; Khai thác, vận hành và quản lý tốt làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam. Trong lĩnh vực TDTT, tập trung đẩy mạnh phát triển phong trào TDTT quần chúng, tiếp tục nâng cao thành tích của các môn thể thao trọng điểm để tiếp cận với thành tích châu lục và thế giới. Trong đó, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng tại Công văn số 26/BVHTTDL-VP ngày 03/01/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết năm 2018; Chỉ đạo, hướng dẫn Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động TDTT vui xuân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020. Ở lĩnh vực TDTT quần chúng, tạo bước chuyển biến tích cực, rõ nét trong hoạt động TDTT quần chúng, giáo dục thể chất trong nhà trường; Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện "Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012-2020; Quan tâm đến thể thao cho người khuyết tật, tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật có cơ hội tiếp cận với những dịch vụ về TDTT ở cơ sở; Chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á tại Indonesia.

Về Thể thao thành tích cao, tập trung chuẩn bị lực lượng VĐV, HLV tham dự các Đại hội Thể thao quốc tế năm 2018 như: Đại hội Thể thao châu Á tại Indonesia (ASIAD 18), Đại hội Thể thao Olympic trẻ tại Argentina. Đặc biệt là tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 tại Hà Nội; Tổ chức, điều hành các giải thể thao trong nước và giải thể thao quốc tế tổ chức tại Việt Nam, các lớp tập huấn trọng tài, HLV; Tập trung tập huấn các đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia tại các Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia và Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và các kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng tại Công văn số 26/BVHTTDL-VP ngày 03/01/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết năm 2018.

KC

Print
2200 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top