CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Bộ VH,TT và DL bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT(06/05/2008)

3853 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Ngày 11/4/2008, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã ký Quyết định bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT.

Ngày 11/4/2008, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã ký Quyết định bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT.

Quyết định số 1649, bổ nhiệm ông Trần Chí Quân, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia (TTHLTTQG) Cần Thơ thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Giám đốc TTHLTTQG Cần Thơ thuộc Tổng cục TDTT.

Quyết định số 1650, bổ nhiệm ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc TTHLTTQG III thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Phó Giám đốc TTHLTTQG Đà Nẵng thuộc Tổng cục TDTT.

Quyết định số 1651, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Giám đốc TTHLTTQG II thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Phó Giám đốc TTHLTTQG Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng cục TDTT.

Quyết định số 1652, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Điện ảnh Thể thao Việt Nam thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch thuộc Tổng cục TDTT.

Quyết định số 1653, điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Thị Ten, Chuyên Viên Chính, Bộ VH,TT và DL giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Điện Ảnh, Thể thao và Du lịch thuộc Tổng cục TDTT

Quyết định số 1655, bổ nhiệm ông Hoàng Công Dân, Tổng biên tập Tạp chí Thể thao thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Thể thao thuộc Tổng cục TDTT.

Quyết định số 1656, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Thụ, Phó Tổng biên tập Tạp chí Thể thao thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Thể thao thuộc Tổng cục TDTT.

Quyết định số 1657, bổ nhiệm ông Đàm Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Tin học thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Giám đốc Trung tâm Thông Tin TDTT thuộc Tổng cục TDTT.

Quyết định số 1658, bổ nhiệm ông Lý Đức Thuỳ, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông Tin TDTT thuộc Tổng cục TDTT.

Quyết định số 1659, bổ nhiệm ông Nguyễn Thạch Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông Tin TDTT thuộc Tổng cục TDTT.

Quyết định số 1660, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thu, Giám đốc Khu LHTTQG thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Giám đốc Khu LHTTQG thuộc Tổng cục TDTT

Quyết định số 1661, bổ nhiệm bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Khu LHTTQG thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Phó Giám đốc Khu LHTTQG thuộc Tổng cục TDTT.

Quyết định số 1662, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Giám đốc Khu LHTTQG thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Phó Giám đốc Khu LHTTQG thuộc Tổng cục TDTT.

Quyết định số 1663, bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Viễn, Giám đốc TTHLTTQG I thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Giám đốc TTTTQG Hà Nội thuộc Tổng cục TDTT.

Quyết định số 1664 bổ nhiệm ông Phạm Gia Huy Phó Giám đốc TTHLTTQG I thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Phó Giám đốc TTHLTTQG Hà Nội thuộc Tổng cục TDTT.

Quyết định số 1665 bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng Phó Giám đốc TTHLTTQG I thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Phó Giám đốc TTHLTTQG Hà Nội thuộc Tổng cục TDTT.

Quyết định số 1666, bổ nhiệm ông Lê Quý Phượng, Viện trưởng Viện Khoa học TDTT thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học TDTT thuộc Tổng cục TDTT.

Quyết định số 1667, bổ nhiệm ông Nguyễn Chiến, Phó Viện trưởng Viện Khoa học TDTT thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khoa học TDTT thuộc Tổng cục TDTT.

Quyết định số 1668, bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học TDTT thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khoa học TDTT thuộc Tổng cục TDTT.

Quyết định số 1669, bổ nhiệm ông Vũ Thái Hồng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học TDTT thuộc UBTDTT trước đây giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khoa học TDTT thuộc Tổng cục TDTT.

Nguyệt Hương
 

Print
3853 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top