TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III

739 Lượt xem

Chiều ngày 10/11/2020 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III. Đại hội có sự tham dự của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh -  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Lê Khánh Hải – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ cùng hơn 300 đại biểu là các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định: Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của toàn thể cán bộ, công chức và viên chức, người lao động. Là nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh các tập thể lao động, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020, từ đó lan tỏa sâu rộng hơn nữa tinh thần sôi nổi trong phong trào yêu nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, công tác thi đua khen thưởng ngày càng được đổi mới, ban hành kịp thời các văn bản, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng. Các phong trào thi đua được phát động đã phát huy được sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại tất cả các cơ quan, đơn vị của Bộ. Trong giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động, hàng năm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung và phù hợp với đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”, chúng ta càng phải đẩy mạnh phong trào yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2020 – 2025. Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là một dấu mốc quan trọng, tạo bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong suốt những năm qua; đề ra phương hướng, mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025. Đại hội cũng là dịp để chúng ta tôn vinh các tập thể, cá nhân và các gương điển hình tiên tiến. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh. 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016 – 2020, ông Phùng Huy Cẩn – Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ cho biết phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được triển khai thực hiện hiệu quả trên các mặt công tác, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị.
Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Liên tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đột phá của Ngành ở từng thời điểm để tổ chức phát động phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn và có sức lan tỏa; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, quan tâm khen thưởng và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp; Chú trọng phát hiện các nhân tố mới, mô hình mới, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước để kịp thời khen thưởng và bồi dưỡng nhân rộng trong toàn Ngành. Giai đoạn 2016-2020 công tác khen thưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được chú trọng, nâng cao chất lượng và hiệu quả, đặc biệt là khâu thẩm định hồ sơ và chuẩn hóa các biểu mẫu báo cáo thành tích theo quy định. Thường xuyên đổi mới cách thức thẩm định, trích ngang nội dung thành tích, cách thức tổ chức các phiên họp Hội đồng Sáng kiến, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ. Công tác khen thưởng đã đạt được trong 5 năm qua gồm hàng chục Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng các tập thể, cá nhân.
Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung triển khai 6 nội dung cụ thể gồm: Thi đua giữ gìn và phát huy truyền thống, uy tín của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, xây dựng hình ảnh mẫu mực của người cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Mọi tập thể và cá nhân đoàn kết, không ngừng tiến bộ, phấn đấu xây dựng đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng tốt hơn; Tích cực khắc phục những hạn chế, yếu kém tồn tại; Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, chương trình, kế hoạch và các mặt công tác khác; Xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ở từng đơn vị; Mỗi cán bộ, công chức, viên chức tận tâm, sáng tạo, trách nhiệm với nghề; Tích cực xây dựng, phát hiện và tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để động viên, lan tỏa đến từng đối tượng tham gia thi đua; Liên tục tổ chức và đổi mới, sáng tạo nội dung, hình thức các phong trào thi đua yêu nước mỗi năm nhằm xây dựng và thực hiện các mô hình mới, nhân tố mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Phát biểu tham luận tại Đại hội, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cho biết, trong giai đoạn 5 năm vừa qua, thực hiện lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục Thể dục Thể thao luôn được duy trì thường xuyên và có hiệu quả, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành. Hàng năm, Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức tốt việc phát động, đăng ký thi đua và đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua một cách có nề nếp, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công việc của từng đơn vị cũng như trong từng vị trí công tác. Từ những kết quả đạt được trong năm năm qua, nhiều tập thể, cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên ngành Thể dục Thể thao đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Qua phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020, Tổng cục Thể dục Thể thao cũng đã rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là : việc phát động các phong trào thi đua yêu nước phải thiết thực, với nội dung tiêu chí cụ thể, rõ ràng tránh hình thức; thi đua phải gắn với khen thưởng và cần phải quan tâm, biểu dương kịp thời các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Tổng cục Thể dục Thể thao tin tưởng rằng với khí thế thi đua sôi nổi, với truyền thống đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo vượt khó, với những kinh nghiệm đạt được trong 5 năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành Thể dục Thể thao sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn sắp tới để cùng góp sức đưa sự nghiệp thể dục thể thao nước ta tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, thực hiện mục tiêu “Vì sự nghiệp dân cường, quốc thịnh” như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Các phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục Thể dục Thể thao luôn được duy trì thường xuyên và có hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 13 năm từ khi chính thức được thành lập và đặc biệt trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dụng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, đã xúc tiến phát triển du lịch trở thành ngành du lịch mũi nhọn, phát triển thể dục thể thao nhất là thể thao thành tích cao lên một tầm cao mới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích mà Bộ và toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt là các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Đại hội hôm nay. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy thành tựu, những bài học kinh nghiệm đạt được tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Ngành, tập trung vào thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa thông qua cũng như Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng gửi lời chúc phong trào thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả xuất sắc hơn nữa.

Đại hội cũng thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 16 đồng chí.

Bài và ảnh A.T

 

Print
739 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top