CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc(06/06/2008)

3710 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW ngày 22/12/2007 của Ban Bí thư Trung ương và Thông Tri số 13-TT/TU ngày 22/01/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy, sáng nay (6/6), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chứ Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2008).

Cách đây 60 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc để động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước phát huy truyền thống thi đua yêu nước, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của dân tộc nhằm chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Truyền thống thi đua yêu nước của nhân dân ta đã, đang, sẽ và luôn là động lực tinh thần quý báu tạo nên sức mạnh tổng hợp, đem lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 20 năm đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW ngày 22/12/2007 của Ban Bí thư Trung ương và Thông tri số 13-TT/TU ngày 22/01/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sáng nay (6/6), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2008).

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm (Ảnh: Quỳnh Hoa)


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: "Trước yêu cầu của tình hình mới, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, nước ta đang đứng trước những khó khăn, thách thức, đặc biệt tình trạng lạm phát và giá cả tiêu dùng tăng cao, tác động tiêu cực đến sản xuất, ảnh hưởng đến công ăn, việc làm, thu nhập của đời sống nhân dân... hơn lúc nào hết, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức và người lao động phát huy hơn nữa truyền thống thi đua ái quốc của Bác Hồ kính yêu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để giành thắng lợi to lớn. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, càng khó khăn thì càng phải đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi được Đảng và nhân dân ta kế thừa và phát huy.."

Thực hiện lời kêu gọi của Người, thời gian tới, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát động nhiều phong trào thi đua, chủ yếu tập trung vào 6 nội dung sau:

1. Tổ chức thi đua trong toàn ngành, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu văn hoá, thể thao, du lịch trong năm 2008, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

2. Sớm ổn định tổ chức, sắp xếp lại bộ máy cơ quan, đơn vị thực hiện cải cách hành chính trên tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3. Hướng các hoạt động về cơ sở, đẩy mạnh Cuộc vận động "Xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư", "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Phấn đấu qua các phong trào thi đua có nhiều điển hình tiên tiến, chiến sỹ thi đua toàn quốc, anh hùng lao động trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch.

4. Chỉ đạo và phối hợp thực hiện các nội dung công tác trọng tâm ở cấp Trung ương như: Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Du lịch các nước ASEAN; Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3; 65 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thi hành công vụ cũng như tiêu dùng cá nhân, góp phần đẩy lùi lạm phát, ổn định đời sống.

6. Các hoạt động thi đua cần thiết thực và hiệu quả, qua đó giới thiệu các điển hình tiên tiến xuất sắc để tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8 năm 2010.

Thịnh Hường
 

Print
3710 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top