CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải quản lý nhà nước tốt 4 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình

4014 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu như vậy trong buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) sáng 22/8, về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quản lý của Bộ sau khi sáp nhập Ủy ban Thể dục Thể thao và Tổng cục Du lịch. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu như vậy trong buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) sáng 22/8, về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quản lý của Bộ sau khi sáp nhập Ủy ban Thể dục Thể thao và Tổng cục Du lịch. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của lãnh đạo Bộ VHTTDL trong việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhanh chóng thực hiện bàn giao, tích cực triển khai hợp nhất bộ máy, ổn định tổ chức để Bộ VHTTDL đi vào hoạt động có hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Bộ VHTTDL cần xây dựng bộ máy tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo sức mạnh liên kết của một bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, bao quát hết các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc trách nhiệm của mình, tránh trùng lặp, chia cắt làm cho cơ chế vận hành bộ máy nhà nước phiền phức; đồng thời phải quán triệt tinh thần cải cách hành chính: mỗi việc do một tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ VHTTDL phải đảm bảo tổ chức quản lý nhà nước thật tốt 4 lĩnh vực chính là văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình.

Về xây dựng bộ máy tổ chức của Bộ VHTTDL, Thủ tướng đề nghị cần làm rõ chức năng của Vụ Hợp tác quốc tế và Xúc tiến du lịch, trong đó nên bao trùm cả lĩnh vực văn hóa và thể thao. Thủ tướng cũng gợi ý nên tăng cường cán bộ giỏi cho Vụ Pháp chế bởi đây là lĩnh vực cần thiết và quan trọng; phân định rõ chức năng nhiệm vụ của bộ phận thanh tra.

Riêng đối với chức năng quản lý nhà nước về gia đình, Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ VHTTDL cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đối với lĩnh vực thể thao, Thủ tướng đồng ý về mặt nguyên tắc thành lập Tổng cục Thể dục Thể thao, mà chức năng chính là chuyên sâu vào đào tạo nghiệp vụ, còn những vấn đề chung sẽ do Bộ trực tiếp quản lý.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Bộ VHTTDL quản lý thống nhất các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, trong đó có các trường đào tạo về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Theo Website Chính phủ 
 

Print
4014 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top