CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố các Quyết định về tổ chức và nhân sự

4764 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Sau khi Nghị định 185/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chính thức có hiệu lực, vừa qua 80 lãnh đạo các đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin, Uỷ ban TDTT và Tổng cục Du lịch (cũ) đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ mới của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh.
Ảnh: www.toquoc.gov.vn
Sau khi Nghị định 185/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chính thức có hiệu lực, vừa qua 80 lãnh đạo các đơn vị quản lý Nhà nước thuộc: Bộ Văn hoá - Thông tin, Uỷ ban TDTT và Tổng cục Du lịch (cũ) đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ mới của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Riêng ngành TDTT, trong đợt bổ nhiệm lần này có các ông (bà) sau:

1. Ông Nguyễn Danh Thái - Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - được bổ nhiệm kiêm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (theo Quyết định số: 289/QĐ - BVHTTDL).

2. Ông Vương Bích Thắng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Uỷ ban TDTT (cũ) được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (theo Quyết định số: 290/QĐ - BVHTTDL).

3. Ông Tạ Xuân Lai - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Uỷ ban TDTT (cũ) được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (theo Quyết định số: 222/QĐ - BVHTTDL).

4. Ông Vũ Trọng Lợi - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Uỷ ban TDTT (cũ) được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (theo Quyết định số: 227/QĐ - BVHTTDL).

5. Ông Đỗ Văn Dọng - Phó Chánh Thanh tra Uỷ ban TDTT (cũ) được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (theo Quyết định số: 257/QĐ - BVHTTDL).

6. Ông Lê Đức Chương - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Uỷ ban TDTT (cũ) được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ - Môi trường - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (theo Quyết định số: 230/QĐ - BVHTTDL).

7. Ông Phùng Huy Cẩn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Uỷ ban TDTT (cũ) được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (theo Quyết định số: 233/QĐ - BVHTTDL).

8. Ông Đặng Ngọc Tuấn - Vụ trưởng Uỷ ban TDTT (cũ) được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đào Tạo - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (theo Quyết định số: 244/QĐ - BVHTTDL).

Theo Nghị định 185 đã ban hành, Tổng cục TDTT là 1 trong 27 đơn vị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trong đó có 22 cơ quan quản lý nhà nước và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đảm nhận 35 đầu mục công việc về Văn hoá, Gia đình, TDTT và Du lịch. Được biết, trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục TDTT và Tổng cục Du Lịch.

Thịnh Hường
 

Print
4764 Đánh giá bài viết này:
1.0

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top