CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chỉ đạo tại giao ban lãnh đạo Bộ(11/06/2008)

3787 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngày 9/6/2008, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có ý kiến chỉ đạo. Cụ thể:

Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngày 9/6/2008, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có ý kiến chỉ đạo. Cụ thể:

Thứ trưởng Lê Tiến Thọ chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn có kế hoạch tổng thể xây dựng các chương trình nghệ thuật phục vụ cho Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Đồng thời, Thứ trưởng chỉ đạo Cục Điện ảnh và Hãng phim Truyện Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thực hiện bộ phim "Thái Tổ Lý Công Uẩn" phục vụ Lễ kỷ niệm đó.

Văn phòng Bộ sẽ thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tập hợp và in cuốn sách các Nghị quyết của Đảng về VH,TT&DL và các Chương trình hành động của Bộ về triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; Đề xuất thành lập Tổ công tác đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đối với lĩnh vực VH,TT&DL, báo cáo lãnh đạo Bộ; Chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2008 khối các đơn vị thuộc Bộ và Hội nghị giao ban 3 khu vực: Khu vực I (gồm các tỉnh phí Bắc từ Hà Tĩnh trở ra), khu vực II (gồm các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hoà và 5 tỉnh Tây Nguyên), khu vực III (gồm các tỉnh từ Ninh Thuận trở vào).

Bộ trưởng giao Cục Văn hoá cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo lãnh đạo Bộ vào sáng ngày 18/6/2008 về thực trạng, quan điểm, mục tiêu và giải pháp đối với công tác VH,TT&DL ở nông thôn.

Vụ Kế hoạch, Tài chính sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện các cam kết khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong lĩnh vực VH,TT&DL.

Vụ Tổ chức cán bộ tập hợp và in cuốn sách các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ.

Bộ trưởng yêu cầu Vụ Thi đua, Khen thưởng khẩn trương xây dựng, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định kế hoạch bồi dưỡng để đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc của Ngành.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các đơn vị: Cục Di sản văn hoá chuẩn bị nội dung buổi làm việc của lãnh đạo Bộ với Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện sự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm báo cáo lãnh đạo Bộ về quy hoạch, xây dựng và bảo tồn tượng đài trên cả nước.

VPBVHTTDL

Print
3787 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top