TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ tổ chức ngành TDTT năm 2005

5480 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Sau 5 ngày học tập với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, ngày 19/6/2005 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ tổ chức ngành TDTT bế giảng tại Đồ Sơn - Hải Phòng.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tổ chức diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai Đại hội đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và các Nghị quyết của Trung ương; đẩy mạnh công cuộc cải cách nền hành chính Nhà nước. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng cán bộ qua các giai đoạn và mang tính quyết định tới sự ổn định và phát triển của toàn ngành, Uỷ ban TDTT phối hợp với các cơ quan hữu quan mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ này.

Những nội dung trọng tâm như: Cải cách hành chính Nhà nước; quy hoạch về cán bộ; chế độ chính sách tiền lương và những quy định về cán bộ công chức; những vấn đề về công tác Hội và vai trò của các hội trong đổi mới và phát triển đất nước; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; vấn đề chống diễn biến hoà bình và âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch ở nước ngoài đối với Việt Nam và những công tác trọng tâm của ngành TDTT trong thời gian tới đã được các đồng chí lãnh đạo các vụ chức năng của BTC Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo các vụ chức năng của Uỷ ban TDTT truyền đạt.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng tuy còn gặp một số khó khăn thách thức trong quá trình học tập nhưng đã khắc phục khó khăn, tập trung vào học tập với tinh thần trách nhiệm cao. Ngay sau khi lễ bế giảng lớp tập huấn trở về, các học viên sẽ vận dụng những kiến thức đã được học để công tác tốt hơn.

 

Thu Hương 
 

Print
5480 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top